Nieuwbouw WIJdezorg Zoeterwoude - Dorp

Nieuwbouw woningen en kantoor.

Maart 2019

Eind 2018 zijn de kantoren van WIJdezorg welke in de woningen van de Flat aan de Eendrachtsweg waren gehuisvest verhuisd. Ze zijn nu te vinden op het industrieterrein Grote Polder in Zoeterwoude Rijndijk.
In het voorjaar van 2019 is daarna de Eendrachtswegflat afgebroken. Aansluitend wordt het terrein klaar gemaakt voor nieuwe aanleunwoningen en een kantoor voor Wijdezorg.
Natuurlijk gaan Bert en ik weer foto's maken. Een selectie daarvan vindt u deze en een eventuele volgende pagina.

bord aankondiging bouw.
Dit bord is niet over het hoofd te zien. Maar we krijgen in elk geval een idee van hoe het moet gaan worden.

31 mei 2019.

De oude toerit naar de Verlaatweg wordt nu insteekweg voor het bouwverkeer.
De oude toerit naar de Verlaatweg wordt nu insteekweg voor het bouwverkeer. - © foto: Wim van Beek

12 juli 2019. - © Onderstaande 3 foto's: Wim van Beek

grondwerk en eerste bouwkeet.
Er is grondwerk verzet als voorbereiding op de bouw. Er staat ook al een bouwkeet van Stout.

grondwerk voor de bouw.
Ook aan de andere zijde is grondwerk verricht. Er moet alleen nog een hoeveelheid steenslag - over van de sloop - worden afgevoerd.

De 'waterhoen' hoek is aangevuld. Terrein aangevuld met steenslag voor de bouwketen.
De 'waterhoen' hoek is aangevuld. Daarna is het terrein opgehoogd met steenslag om een opstelplaats te maken voor de bouwketen. Ook de voormalige Eendrachtsweg is op hoogte gebracht met steenslag. Dit steenslag is gemaakt van puin van de flat.

5 augustus 2019.

Juist voor de bouwvak vakantie staan alle bouwketen op hun plaats.
Juist voor de bouwvak vakantie staan alle bouwketen op hun plaats. - © foto: Wim van Beek

september 2019 - © Onderstaande foto's: Bert van 't Veer.

Na de bouwvak zijn er nog enkele voorbereidende werkzaamheden verricht. Te denken valt aan het afvoeren van het laatste deel puin wat niet nodig is voor de versteviging van de bouwweg. Het terrein waar op het nieuwe gebouw komt moet goed egaal zijn en de plaats van de 290 palen welke worden geboord moet worden bepaald.

foto kop van boorbuis.
De kop van de holle boor waarmee de gaten voor de palen worden geboord. Op de achtergrond een stapel wapening voor de palen.

foto boorinstallatie.
Deze 'boormachine' gaat de schachten voor de 'heipalen' boren. Dit voorkomt de trillingen die met heien optreden.
Dat is prettiger voor de woningen in de buurt. Elke paal wordt 21 meter lang.

foto aandrijving boor.
Dit is de aandrijving voor de boor. De 'dunnere' zwarte slangen zullen de hydraulische aandrijving zijn.
De dikke slang met de metalen omvlechting is voor de aanvoer van het beton voor de palen.

foto wapening in geboorde schacht.
De wapening wordt in de geboorde schacht gelaten.

foto betonpomp.
Beton wordt in de betonpomp geladen, de pomp pompt de beton in de schacht met de wapening.

foto Gestorte paal.
Van het eindresultaat is nu weinig te zien. De beton staat gelijk met het 'maaiveld' en alleen de top van de wapening is te zien.

foto toppen van de palen.
Nadat de beton voldoende is uitgehard wordt het terrein rondom afgegraven op de hoogte van de onderzijde van de fundering.
Dit ter voorbereiding voor de koppensnellers welke spoedig zullen komen. - © foto: Wim van Beek

foto vertrek boormachine.
Het is te begrijpen dat een boormachine van dit formaat niet 1, 2, 3 op een dieplader staat.
Er staat altijd wel een lantaarnpaal of boom in de weg. Maar nu staat zo'n 25 meter transport klaar voor vertrek.

foto koppensnellen.
De koppensnellers zijn aan het werk.

foto hulpstuk voor koppensnellen.
Met de hulp van dit apparaat en een pneumatische hamer worden de palen een kopje kleiner gemaakt.

foto ontkopte palen.
En zo staat een vlak vol ontkopte palen klaar voor de volgende fase van de bouw.

Oktober 2019 - © Onderstaande 2 foto's: Bert van 't Veer.

Werken het fundament.
Werken aan wapening en bekisting voor het fundament.

Werken het fundament.
Werken aan wapening en bekisting voor het fundament, gezien door het raam van de 3e etage.

21 oktober 2019.

Vandaag was er een klein feestje. Een groot gebouw bestaat altijd uit een aantal delen. Dat is nodig omdat het moet kunnen krimpen en uitzetten bij verandering van temperatuur. De wapening en bekisting van het eerste deel is klaar en de eerste beton kan worden gestort. Een aantal functionarissen was hierbij aanwezig. En Dhr. Leo van der Post had de Hoofdrol. Natuurlijk waren de fotografen aanwezig om het gebeuren vast te leggen.

© Onderstaande 3 foto's: Wim van Beek.
Werken het fundament.
Hr. v.d. Post heeft alles nodig voor straks al in de rollator. Maar eerst gaan we koffie drinken.

Werken het fundament.
Van L naar R: Ingrid Kraakman (WIJdezorg) mw. v.d. Valk (directeur) mw. Zinkweg (architect) en hr. L v.d. Post.
Want natuurlijk moeten er eerst foto's worden gemaakt.

Werken het fundament.
En dan Het Moment van de dag, hr. L. v.d. Post trekt aan de handel en het beton stroomt in de bekisting.

Werken het fundament.
In de volgende uren wordt alle bekisting gevuld met beton. © foto: Bert van 't Veer