Familie onderzoek Wim van Beek

laatste update: 11 mei 2018

Let op! Er wordt op dit moment aan deze site gewerkt.

De gegevens op deze site zijn twee samen gevoegde familiebestanden. In de afgelopen maanden zijn er veel fouten uitgehaald. Maar er kunnen hier en daar wat fouten zitten. Mijn excuses daarvoor, ik stel het op prijs als gevonden fouten per e-mail worden gemeld.

Welkom.

Deze site werd indertijd door mij opgezet met het oog op mijn genealogisch onderzoek. Ik hoop daar ten minste twee dingen mee te bereiken:

1. Personen te vinden welke ook naar deze familie onderzoek doen of er toe behoren.
2. Anderen laten zien hoe leuk het kan zijn om je familie uit te zoeken, juist als je meer opzoekt als gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden. En dat je met een site als deze hulp kan vinden bij vastgelopen zaken.

Dit wordt een zevende versie van deze site.
In het begin van 2005 ben ik ook sites voor andere hobby's gaan maken. Deze kunt u vinden via de knop 'home'.
Sinds het moment dat ik met de genealogie hobby ben begonnen is er veel veranderd. Toen moest men voor deze hobby naar de archieven toe, daar de indexen doorzoeken en zo uitvinden of er gegevens te vinden waren over de familie.

Nu staan er al veel indexen op internet en er bestaan ook al veel sites van archieven welke scans van akten e.d. gratis ter beschikking stellen. Ook bestaat de mogelijkheid om via sites als genealogieonline.nl in contact te komen met mede onderzoekers.

In de afgelopen paar jaar heb ik al veel geluk gehad met de ter beschikking komende indexen, zoals die van het BHIC te 's-Hertogenbosch. Daardoor kon ik doelgericht dit archief bezoeken en in korte tijd diverse interessante stukken uit justitie- en notarisarchieven laten kopiëren. Meer daarover bij Dirk Koers B.zn. Ik werk deze stukken dan op mijn gemak thuis uit.

Sinds het voorjaar van 2002 heb ik contact met een ver familielid, Els Harwijne-van Beek en aan het eind van de zomer van 2003 kreeg ik dankzij deze site kontact met Tineke Veenendaal (zie Dirk Koers B.zn.).
Els heeft in een aantal jaren kans gezien om veel van onze familie bij elkaar te vinden. Onder de kop 'Onderzoek van Beek' vindt u meer over Els.
Met enige regelmaat krijg ik reacties via e-mail en post. Vragen en/of antwoord op mijn vragen. Daaruit blijkt dat de doelstelling om met andere onderzoekers c.q. (mogelijke) familieleden in contact te komen werkt.

Er is getracht zoveel mogelijk op de privacy te letten. Als u uw persoonlijke gegevens op deze homepage vindt en u wil iets veranderd hebben, laat dit dan even weten.

Verder n.a.v. een e-mail: de foto in de navigatiebalk links ben ik zelf.

Ziet u verband met uw eigen familie of met onderzoek waar u mee bezig bent dan wordt een e-mail op prijs gesteld.
Wees bij gebruik van e-mail geduldig, ik neem de e-mail alleen door als ik op internet moet zijn en dat is soms slechts drie maal per week.
Na de hieronderstaande foto's staat een lijst met de namen van een aantal mensen welke gegevens hebben geleverd voor mijn onderzoek.

Het adres voor reacties is:

Wim van Beek,
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik mijn e-mailadres:

Zoeterwoude, Noordbuurtseweg.
Voormalige werkplaats en magazijn bouwbedrijf 'Erven Paardekooper'. (januari 2004)


Credits


Vele personen zorgden direct of indirect voor gegevens bij mijn familie onderzoek. Ongetwijfeld zullen er een aantal in deze lijst ontbreken. Maar dat betekent niet dat hun bijdrage niet welkom was, eerder dat hun namen in de hoeveelheid gegevens zijn onder gesneeuwd. Op de foto pagina staan de namen van hen die de foto's aanleverden.

Anton Koers te Haarlem
Gerrie van Geenen - Jagtenberg te Maasdriel
Els Harwijne-van Beek te Nijmegen
Tineke Veenendaal
fam. R. van Beek te Ede
fam. van Dockum te Maasdriel
Dirk Koers te Maasdriel


Onderzoek genealogie Gerrit (Jansen) van Beek te Otterlo


Gerrit Jansen van Beek werd op 24 januari 1792 te Garderen geboren. Hij huwde op 23 maart 1817 te Garderen met Arisje Jans Blom(mink), later ook Arisje Jans genoemd. Gerrit overlijd op 12 oktober 1855 te Otterlo, Arisje te Ede op 30 april 1862. Gerrit en Arisje kregen 9 kinderen. In de genealogie van Beek vindt U de verdere gegevens.

Dit onderzoek werd voor een flink deel door Els Harwijne-van Beek gedaan. Een aantal jaar geleden heeft ze echter besloten andere hobby's voorrang te geven. Ik heb van Els haar laatste ProGen files gekregen en deze met mijn gegevens samen gevoegd. Begin 2018 stuurde Els weer een aantal gegevens welke de aanleiding waren tot controle van de bestanden. Inmiddels zijn de meeste fouten uit het bestand gehaald.

Toen ik ruim vijfen twintig jaar geleden starte moest ik werken met kopiën van tien jarige tafels en slecht leesbare microfishes. Het onderzoek naar deze familie ging daardoor slechts langzaam. De naam 'van Beek' komt op de Veluwe veel voor, onder genoemde omstandigheden viel onderzoek niet mee. Inmiddels is steeds meer op internet te vinden en wordt veel werk van huis uit verricht.
De naam 'van Beek' was een bijnaam, Gerrit zijn huwelijksakte laat dat als het ware zien: Gerrit Jansen van Beek, zoon van Jan Gerritsen. In de tijd voor 1813 was het gebruik van patroniemen op de Veluwe heel gewoon. Inmiddels weten we dat sommige voorouders molenaar waren. Op de Veluwe waren veel watermolens, aangedreven door het water van de beken en sprengen welke daar volop aanwezig zijn. De bijnaam 'van Beek' of 'Verbeek' is dan een handig hulpmiddel om te weten om welke Jan Gerritsen het gaat. De geboorte akten van Gerrit zijn kinderen zijn meer bescheiden: de naam is dan Gerrit van Beek.
De bevolkingsgegevens van enkele belangrijke plaatsen als Ede en Arnhem in de tweede wereldoorlog verloren gegaan, ook dat maakte het zoeken lastig.

Inmiddels heeft de computer in veel archieven zijn intrede gemaakt. Zo heeft/had het rijksarchief te Arnhem - nu het Gelders Archief - het systeem 'familias'. Sinds enige jaren zitten alle huwelijksakten daarin opgeslagen. Met dit hulpmiddel heeft Els de zoektijd enorm weten te verkorten. Inmiddels is op internet Genlias aanwezig dat - hoewel nog niet compleet - veel akten weet te noemen. Niet alleen heeft Els kans gezien de bij mij ontbrekende takken aan te vullen, ook heeft zij met hulp van een ander VVG-lid kans gezien enkele voorouders van Gerrit te vinden. En heeft zij enkele andere takken gevonden, waaronder familietakken welke bij de naamsaanneming een andere naam aannamen als van Beek. Zo is er ook een tak met de naam Nijhof en een met de naam Verbeek, ook soms Rutger(s) (Ver)Beek genoemd,door Els gevonden.
Els wil ook een aantal helpers noemen, welke haar hebben bijgestaan bij delen van het onderzoek: Bertus van de Pol, Arend de Haan, Ineke van Coolwijk en Theo de Waard. Bij deze!

Rotterdam
Els melde een paar jaar geleden het volgende:
Er zit een hele grote familie in Rotterdam. Niet uit onze tak, maar begin 1812 is er ook een zoon van Rutger van Beek, Gerrit van Beek, getrouwd in Boxtel. Na zijn overlijden is zijn vrouw naar Rotterdam vertrokken. En daar is toch een grote familie van Beek ontstaan. Katholiek wel te verstaan. Maar je weet hoe dat ging. Ik heb daar goede contacten mee. Zo zie je maar weer. Maar 2 van de kinderen van die Gerrit van Beek kan ik niet meer vinden. Hopelijk kom ik daar nog een keer achter.
Die naam van Beek toch. Iemand vertelde ooit eens 'dat krijg je niet uit gezocht.' Maar als je alles doet zoals het moet, dan kom je er ooit wel.

De genealogie van Gerrit is nu - uitgebreid met de laatste gegevens van Els - op deze site geplaatst. Aangezien we op de privacy moeten letten is hier en daar het aantal gegevens in deze genealogie beperkt gehouden.

Onderaan 'Gezocht ...' staat nog een vraag van Els

Wilt U meer weten, heeft U een antwoord op een vraag, of wilt U om andere reden reageren, dan is het adres voor reacties:

Wim van Beek
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik mijn e-mailadres:Moord of doodslag?

Voor de zekerheid eerst het verschil tussen beide. Moord is iemand doden met voorbedachte rade. In dat geval gaat de dader, meestal voorzien van een wapen, op weg naar een bepaald persoon om deze te doden.
Echter, loopt bijvoorbeeld een toevallige ruzie uit de hand en wordt daarbij iemand gedood dan is er sprake van doodslag.
We hebben hier twee dode leden van de familie Van Beek. Beide vallen onder doodslag, maar de eerste staat bekend als de moord te Wolfheze. Dankzij het onderzoek van Els Harwijne – van Beek weet ik nu van deze gebeurtenissen.

De moord te Wolfheze.
Dit is het verhaal van boswachter en onbezoldigd veldwachter Martinus van Beek, geboren 01-02-1883 te Otterlo en overleden 09-06-1917 te Wolfheze. Els heeft van dit gebeuren gehoord tijdens contacten met familieleden en is daar onderzoek naar gaan doen. Met hulp van een archivaris heeft zij vele kranten doorgewerkt om het hele verhaal te achterhalen. Bij een klein onderzoek in Delpher is mij gebleken dat over deze zaak in de loop der jaren het nodige geschreven. Els heeft daarover verslag gedaan in een heemkundig tijdschrift.
Mogelijk komt dit verhaal in bewerkte vorm nog op deze site, op dit moment verwijs ik mijn bezoekers door naar twee plaatsen:

Heemkunde Renkum, het verhaal van Els.
De Veluwenaar, door Louis Fraanje i.s.m. Els.

Taxichauffeur gedood te Arnhem, 10 augustus 1975.
Taxichauffeur Johannes Bernardus van Beek, geboren 11-12-1941 te Arnhem, werd in 1975 in de wijk Presikhaaf te Arnhem doodgestoken door zijn passagier. Johannes was eigenlijk magazijnmeester, maar in het weekend verdiende hij bij als chauffeur bij het taxibedrijf van Chris van Holten.
De 22 jarige dader had die avond verschillende cafés bezocht en stapte na sluitingstijd in de taxi. Op een gegeven moment ontstond er ruzie in de auto en de dader greep Johan bij de keel en stak hem twaalf keer met een stiletto. Johan zag nog kans om de mobilofoon in te schakelen, maar kon geen bericht meer door geven. Men hoorde alleen een kreet. Omdat Johan zich niet afmeldde aan het eind van zijn dienst is een collega hem gaan zoeken en vond het ontzielde lichaam.
Johannes liet een vrouw en twee kinderen na.

De dood van Johan heeft het nodige losgemaakt, hij was niet de eerste taxichauffeur welke tijdens een rit werd gedood. Het was opnieuw rede om bij het ministerie van verkeer en waterstaat aan te dringen om beveiligingssystemen voor taxi's.


Antwoord gezocht op de vraag ...


Hendrik Willem van Beek (H.W. Bakhuis).

Everdina Bakhuis, geb. 15 aug 1837 te Hengelo (Gld) kreeg op 29 nov 1867 als ongehuwd moeder een zoon. Hendrik Willem werd bij het huwelijk van zijn moeder met Willem van Beek op 23 aug 1871 door Willem als zijn kind erkend. Uit genoemd huwelijk kwamen 5 kinderen voort waarvan de eerste 4 jong overleden. Alleen de laatste met de naam Evert Willem (mijn grootvader) geb. 3 dec 1879 werd 64 jaar oud.
Lang werd in de familie aangenomen dat Evert Willem het enige kind was van zijn ouders. Wel maakte hij een enkele keer een grap dat zijn kinderen nog een soort van oom hadden in Amerika. Vermoedelijk is dat zijn halfbroer Hendrik Willem geweest. Helaas is de bevolkingsboekhouding van Arnhem, waar Evert Willem werd geboren en Hendrik Willem met zijn ouders woonde, in de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Hierdoor is niet meer na te gaan waarheen Hendrik Willem is vertrokken om zo zijn spoor na te zoeken.
Gezocht: Gegevens betreffende Hendrik Willem van Beek, geboren als Hendrik Willem Bakhuis. Wie weet waarheen hij is gegaan vanuit Arnhem, is hij getrouwd, kinderen, waar is hij overleden, enz.

'Koers en Cornet', aannemers van publieke werken.

In 1898 gaan Dirk Koers en Johannes Cornet een vennootschap aan. In 1904 wordt deze weer opgeheven Het verhaal vindt U verder op deze site. Niet bekend is waarom zij stopten met de vennootschap. Wel is inmiddels bekend dat zij vooral langs de IJssel en omgeving Kampen werkten aan de rivier en dijken. Vooral baggerwerk en het aanleggen van strekdammen. Details zijn niet bekend.
Gezocht: Gegevens betreffende aannemerij 'Koers en Cornet' en gedetailleerde informatie over hun werkzaamheden. (Dirk Koers Jzn.)

Erfenis ...

Een verhaal van mijn moeder. Alleen, er ontbreken gegevens aan. Haar vader, Wilhelmus Koers, zoon van Kornelis Koers en Anna Verhoekx, ging op een goede dag met broers en zwagers (sorry dames, tot jaren na de tweede wereldoorlog waren jullie niet bevoegd) naar 'Driel' van wege een erfenis. Zelfs het jaar is niet bekent, we schatten tussen 1916 en 1930. Dus na Opa zijn huwelijk en voordat mijn moeder zelf dit soort zaken begreep. In elk geval was de terug weg vrolijk, in die tijd waren er kroegjes genoeg op de route. Tot nu toe heb ik geen enkel aanknopingspunt wie de erflater was. Anna was al in 1905 overleden, Kornelis in 1910. In de familie Koers kan ik niemand ontdekken die hiervoor in aanmerking komt. Anna Verhoekx (of Verhoeckx) is geboren in 's-Hertogenbosch, maar had ook familie in Driel. Is er iemand die meer van deze erfenis afweet?

Het adres voor reacties op bovenstaande vragen is:

Wim van Beek,
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik mijn e-mailadres:

van Beek

Els kan met het volgende personen niet verder komen:

Gezocht: De nakomelingen als die er zijn van
Cornelis van Beek geb: 4-08-1845 '-Hertogenbosch.
Rutgersen ook wel Gerardus genoemd van Beek geb:22-12-1852 Vught.
Hun ouders waren Elisabeth Hazenberg(h) geb te Boxtel en Gerrit van Beek, geboren te Barneveld.
Elisabeth Hazenberg(h) vertrekt in 1870 als weduwe van Gerrit van Beek naar Rotterdam Delfshaven, met de volgende vier kinderen:
Fransiscus, Maria, Catharina, Rutgersen( Gerardus).
Cornelis is niet mee gegaan, waar hij gebleven is onbekend. Rutgersen is wel mee gegaan, heeft nog in Rotterdam Delfshaven gewoond, zijn beroep was glazenwasser. Maar daarna is het spoor bijster.
Wie kan Els iets vertellen over deze kinderen.

Laat het weten via mijn e-mailadres:


Hoenzadriel, Kievitsham


Links


Websites:

Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG)
Pro-Gen
Regionaal Archief Rivierenland

Genealogie online met daarin opgenomen: Stamboom Gids en Stamboom Forum

Slechts een paar links op deze pagina. De eerste van het CBG geeft veel bruikbare links.

Het CBG voorzag ooit in een zo groot aantal links (waaronder die van de makers van ProGen) dat dit eens de beste link was welke ik ooit kon noemen. Inmiddels is er een andere site met deze links, zie hieronder bij het CBG. U vindt daar links naar veel archieven, instellingen en verenigingen in binnen en buitenland. Of u daar vindt wat u zoekt? Het is altijd het proberen waard.
Op de CBG site vindt u natuurlijk alle informatie over de CBG zelf.

Pro-Gen. Dat is het genealogie programma dat ik de laatste jaren gebruik. Nee, ik ga niet zeggen dat dit het beste programma is. Wel kan ik zeggen dat het flexibel is, veel kan en de makers samen met de gebruikersgroep steeds kijken welke verbeteringen (meestal aanvullingen) mogelijk zijn. De bij deze homepage aanwezige kwartierstaat en de genealogiën laten enkele van de mogelijkheden van Pro-Gen zien. Ook de wijze waarop Pro-Gen werkt bevalt mij erg. Maar juist dat is een erg persoonlijke zaak. En dat maakt dat de keus voor een genealogie programma soms moeilijk. Persoonlijk raad ik iedereen die voor de keus staat aan een paar demoversies van genealogie-programma's van het internet te halen (links via CBG). Probeer ze uit en beslis op uw gemak. En valt het later toch tegen, veel programma's kennen het zgn. GEDCOM protocol waarmee u de gegevens kunt overzetten naar een ander programma.

Locaties:

Als eerste het CBG, ook al genoemd bij de websites.
Vroeger was dit het adres voor de beginner welke net als ik niet te ver van Den Haag woont. Tegenwoordig lijkt het meer een onderdeel van Algemeen Rijksarchief.
Inmiddels is de studiezaal gesloten en heeft het CBG heeft de microfiches van Burgelijke Stand etc. bij het Nationaal arhief onder gebracht. Zij houden zich naar het zich laat aanzien vooral bezig met het beheer en digitaliseren van hun archieven. Zij zijn o.a. beheerder van de WieWasWie site. U kunt vriend worden van het CBG. Op hun site kunt u vinden wat dit inhoud en wat dit kost. Ook kunt u op de site ontdekken welke verscheidenheid aan verzamelingen van zaken hier is te vinden.
Het CBG ligt naast het Centraal Station, ideaal om met openbaarvervoer naar toe te gaan (geen parkeerproblemen, parkeren in deze omgeving is duur). In hetzelfde gebouw vindt u het Algemeen Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek is naastgelegen.
Voor verdere details wijs ik u op de website van het CBG.
Let op! Het CBG heeft onlangs hun website drastisch gemoderniseerd. Helaas heeft men hierbij de pagina's met (www)adressen van vele archieven en andere zaken van belang voor de genealoog laten vervallen.
Gelukkig bestaat er een vergelijkbare lijst op de site van Piet Molema

Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.

Een aantal jaren kwam ik in het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel. Nadat ik bij het CBG het eerste geraamte van een parenteel had opgesteld ben ik via de Historische Kring Bommelerwaard hier terecht gekomen. In die tijd zocht ik daar voornamelijk in de daar aanwezige notarisarchieven. Het voordeel van een streekarchief vindt ik dat het niet zo grootschalig is als een Rijksarchief. Als je er een aantal keer per jaar komt herkent men je als vaste klant. Ik heb hier altijd prima medewerking en een vriendelijke ontvangst, zelfs nu men tijdens mijn bezoek met regelmaat nieuwe notarisakten voor mij moet opdiepen.

Inmiddels is dit archief samen gevoegd met het Regionaal Archief Rivieren Land te Tiel.
In de jaren voor het samengaan was er al veel informatie van de Bommelerwaard via het internet op de site van het archief te vinden en te downloaden. Tot mijn vreugde is dit nog steeds het geval.

 

Gemeente archief 's-Hertogenbosch. Ook hier heb ik veel tijd doorgebracht. Een deel van de informatie hier aanwezig is in het CBG te vinden en natuurlijk ook in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. Maar als U specifiek Bossche zaken moet uitzoeken, dan beveel ik u toch het gemeente archief aan. Het is mij ook opgevallen dat streek en gemeente archieven soms meer burgelijke stand akten vrij geven voor onderzoek dan de rijksarchieven. Zowel het gemeente archief als het rijksarchief Noord Braband zijn op loopafstand van het station van 's-Hertogenbosch te vinden (resp 10 en 20 min.) En als u nu toch met de trein komt, koffie met een Bossche-bol bij bakkerij 'de Groot' op de stationsweg geeft u een goede start!