<

Briefkaarten Vleming - Birnie

laatste update deze pagina: 16 april 2021

Wat een vondst, 11 oude briefkaarten


Begin 2005 ontving ik van een familielid van moederskant een stapeltje briefkaarten. Deze had hij gevonden tussen wat zaken welke hij op een rommelmarkt had gekocht. Zoals hij zei, "Mogelijk kan jij er wat mee." Het eerste wat ik er mee deed was ze ontcijferen. Daarna werd de genealoog wakker en ging ik op zoek. Wat ik inmiddels vond, ziet u hieronder.
Geen zorgen, de tekst op de kaarten staat er leesbaar onder.
aan:
Mevrouw R Vleming Birnie
Brink 67
Deventer
(Holland)

Beste Tante Bien!
Ten zeerste was ik verrast door den brief van "oome Jan", ik kon het werkelijk niet begrijpen. Nu van harte feliciteer ik U beiden hoor! Jonge, jonge, dat die tante van mij zich nog in het huwelijks bootje zetten zou. Zeg Tante, wanneer is de bruiloft? Beleef ik dat nog in Holland? Ik had U wel eerder gefeliciteerd doch door de drukte die ons proefwerk brengt heb ik verbazend weinig tijd. Ik begrijp er niets van dat mijn verjaarsbrief aan Grootje zoo laat gekomen is. De 15e avonds heeft Kallima, een huisgenoot van mij, hem nog in de bus gedaan. Ook hebben we op de 17e een leuk avondje georganiseerd met de kostlui en hebben we menig glaasje op Grootjes gezondheid leeg gedronken. Na het proefwerk moet ik nog een fuifje geven, nl. het verlovingsfeest. Het is hier zoo mode wanneer in de familie wat zeer wichtigs gebeurd om dat te vieren. Tegen twaalf september kom ik weer naar Holland om dan alles nog eens mondeling te doen. Nu dag Tante, mijn hartelijke groeten aan den nieuwen "Oome". Ik hoop, dat het een recht goede worden mag, die studerende neven altijd uit den brand helpen kunnen!
Een stevige pakkert van uw neefje Pappieman

poststempel Leipzig- Saalfeld - Bahnpost Zug373 - 28-8-09

Tante Bien blijkt Rabina Aleida Birnie te zijn, geboren op 26‑06‑1879 te Velp. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11‑04‑1912 te Deventer met Drs. Jan Vleming, 31 jaar oud, philosoof, geboren op 18‑03‑1881 te Zutphen.
Het is niet duidelijk wie neef Pappieman zal zijn, mogelijk is het een koosnaampje.
aan:
Mejuffr. R Bernie en
de Weled. Heer Vleming, phil cand
Brink
Deventer
Gorssel, 29 Aug 09


Ontvang ook namens Ina onze hartelijke gelukwenschen met uw engagement.
Met groeten ook aan Mevrouw,
Uw toegenegen
J van de R…
aan:
Mejuffrouw R. Birnie
Brink
te Deventer

Tegelen 31 Augustus 1909

Lieve B,
Een heel troepje Logee's zijn de reden dat ik je nog niet geschreven heb. Ik kom je nu al is het maar met een briefkaartje hartelijk geluk wenschen met je engagement en hoop dat wij eens in de gelegenheid mogen zijn met je aanstaanden man kennis te maken. Onze kinderen zijn nu alleen met de vakantie thuis, de 19e echter zijn we met drie verminderd. Adriaan gaat naar Amsterdam, Katie en Emma naar Kostschool. 'T zal dan ook veel te stil zijn. Ik mag je nu natuurlijk niet meer vragen te komen logeren, maar ik hoop dat wij je nog weer zullen zien.
Veel hartelijke groeten aan je moeder en aan Mijnheer Vleming

Ph. Lijmer
Tegelen.aan:
Fam. J Vleming – Birnie
Ina – hoeve
Joppe (Gorssel)

Didam, 17/3/38

Beste liden,
Ontvangt allen met de dag van morgen onze beste wensen. Laat ome Jan er nog maar "duizend jaar" bij doen. Ook nog bedankt met jullie wensen op 1 maart. Ik ben op de begrafenis van tante Nelly tegenwoordig geweest. Ze heeft een attapie gehad, juist op het ogenblik dat ze de trap wou op gaan. Oom V was met Marie even wandelen. Toen ze het huis naderden zagen ze een oploop Treurig. Nog bedankt van de mededeling Bui, van de gevallen bij Vickers.
Met beste gr. van allen voor allen, Jullie V
Tegelen.aan:
Heer & Mevr.
Drs J Vleming – Birnie
Ina – hoeve
't Joppe bij Gorssel

Op reis 17/3/1938

Beste Allemaal,
Van harte geluk gewenst met 18 Maart. Moge de man en vader nog veel jaren in een gelukkige kring kunnen vertoeven. Narda is voor een paar dagen over gekomen, ik heb m'n zijn in Hattem nog met n dag kunnen verlengen, maar toen riep het werk, dat vr het meisje gaat, wat ook het belang van 't meisje is. Wat een toestand in de wereld! 't ziet er nu naar uit dat de bom werkelijk elke dag kan barsten.
Dag hoor tot spoedig ziens. Veel plezier op 18 maart, jullie Jo.

(Deze kaart natuurlijk weer in een zak gestopt en te laat gevonden)

- poststempel: Amsterdam 18 III 1938aan:
Fam. J Vleming – Birnie
Inahoeve
Joppe
Gorssel

Hilligersberg, 19 maart 1938

Beste Jan, Bien enz.
Nog hartelijk gelukgewenscht met Jan's verjaardag. Ik ben wel een dag te laat maar iemand is altijd een geheele week jarig zegt Jo altijd. Wij hadden gedacht elkaar nog eens gauw te ontmoeten bij de renie van Jo's huwelijksfeest, maar tot nu toe hoorden wij daarover verder niets. Zodra wij in de buurt komen, komen we bij jullie aan. Bij ons gaat alles goed en hopen dat dit ook zoo bij jullie mag zijn.
Hart. groeten van ons allen aan allemaal. Tot ziens, Evert en Bets

Vleming
Plaszicht 6
Hilligersberg

(E. Vlemming, Veearts-bacteroloog bij het openbaar slachthuis – telefoonboek 1938)aan:
Mevrouw B. Vleming
Inahoeve
't Joppe Gorssel

11/4/38 Den Haag

Lieve Bien,
Dank voor je kaart. Bien, ik hoorde uit Oslo nog niets, ben blij dat Ina het er gezellig en prettig vond. Ook ik vond dat nu 10 jaren geleden. Over Marie nog niets nieuws. We wachten deze week de doktoren om wat verder te vernemen zoo mogelijk. Hij is druk aan het schrijven wat hem veel afleiding geeft en andere gedachten. Gelukkig hij dat mag doen. Met Paschen kom ik niet maar denkelijk einde dezer maand enkele dagen. De anderen zul je wel zien verschijnen. Hele prettige Paaschdagen. Komt Ina thuis nu? Leuk dat pakketje voor Jannie.
Alle drie hartelijke groeten van je Greet.

van Nieukerken
38 van 't Speijkstr
Haag

(Margaretha van Nieukerken, geb. 31-01-1881 te Den Haag, 30-12-38 verhuisd naar Gorsel, 't Joppe, huis te Marken?, ovl 11-05-1960 Gorsel)datum poststempel: 8 VII 1943

aan:
den Heer en Mevr. Vleming – Birnie
Ina – hoeve
Joppe bij Gorssel Gld

Bericht van Adreswijziging.

C. H. Vervoort van Delden

oud adres:
A. Hegiusstr. 7
Deventer

nieuw adres:
Borgele 26 D
(tel.) K6709 247
Diepenveenaan:
Fam. J Vleming – Birnie
Ina – hoeve
Joppe bij Gorssel Gld

Leerssum 28-2-'44

Beste Ina-hoevers, Dank voor de gebeden op 24 dezer. 't Was een gezellige dag, drie van de vier in 't land zijnde kiken aanwezig. – Ina vraagt naar Otto's adres: Chr. Sanatorium voor zenuwlijders – pav VII Zeist. Hij genoot die dag van de huiselijke sfeer. Na de middag gingen we in optocht mijn toekomstige bivak opzoeken, waar ik hoop met Maick e 't kind te komen binnenkort. 't Wacht nog op verhuisvergunning en en inmiddels is een schilder bezig het afschuwelijk behang met een laagje verf te dekken. Of 't wat wordt weet ik nog niet. Keuken is er niet e zullen we zien de serre daarvoor te benutten. Ook in ons land begint de karigheid te komen!! Had veel reden om dankbaar te zijn, dat Joop bijv kon komen, hij doet dikwijls boodsch in Nijmegen, toevallig dien dag niet. 't Beste met je verkoudheid, Bien! 't is nog een lelijke O wind. Nu –
Groet de fam de Visser e Mam ook van me e de beste wenschen voor alle Ina – hoevers! Tine afz.
T Birnie
Bergweg 197 Leersum

(vermoedelijk: Trijntje Birnie – Bruinwold Riedel, wed. Otto Birnie, ovl 11-09-1955 te Ede, 80jr oud.)
Otto is Otto Birnie, geboren op 13-02-1908 te Sitoebondo (Ned. Indi) en overleden op 05-10-1944 te Zeist. Hij was ongehuwd. In de 2e wereldoorlog werd dit sanatorium ook gebruikt voor mensen welke TBC hadden. Ideaal om de Duitsers op afstand te houden. In een artikel over het sanatorium staat dat het sanatorium ook als onderduikadres werd gebruikt.


Nederlandsche Staatscourant d.d. 13-12-1941.


Het graf van Otto op het Ereveld te Loenen.
Volgens de Oorlogsgravenstichting en de Erelijst van Gevallenen maakte hij deel uit van het verzet. Toen Birnie, patint van het Christelijk Sanatorium aan de Oude Arnhemseweg 260 in Zeist, zich op 5 oktober 1944 om half negen 's avonds in spergebied bevond, is hij op de Driebergseweg ter hoogte van De Breul doodgeschoten.
Aanvankelijk begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist. Later herbegraven op het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting in Loenen.aan:
Mevrouw Vleming
Ina – hoeve
Joppe
Gelderland.

Donderdag
L. B.
Voor je riks heb ik gekregen 3 pond k.surrogaat, nu stuur ik je alvast 2 pond. Lief dat je mij ook er van geven wilt, maar ik heb 't niet nodig: drink heel weinig koffie en kom met mijn rantsoen erg makkelijk toe. Morgen of overmorgen stuur ik je het derde pond en dan de losse "centjes" die er over zijn. Als je meer wil hebben – zeg 't dan gerust – deze winkelier heeft nog genoeg. Excuseer kaart in plaats van brief – dit moet meteen weg. Brief volgt met antwoord over blz. 99.
Veel hartelijke groeten van Cor
Allemaal weer beter?

afz. 46 Regentesselaan
's Gravenhage

Poststempel: sGravenhage- 4 IV 1946aan:
Frulein J Vleming
p.a. Frl. DR. P Petietsch
Anton Langergasse 5
Wien XIII
Oesterreich

Joppe 27 Augustus 1952

Lieve kind, dit is denkelijk de laatste briefkaart die ik schrijf, want deze zal je wel niet eerder dan zaterdag bereiken. Zeg vooral tegen Pia dat ik het zoo heerlijk heb gevonden, dat je zoo genoten hebt. 't Zal een blijvende verkwikking voor je zijn, en je moogt geen huissloofje meer worden! Gisteren ben ik heen en terug naar Dina geloopen en was niet moe toen ik thuis kwam. Bij Dina ontmoette ik Han, die voor mij het raadsel oploste waarom ik drie maal Hunderen had opgebeld (volgens mijn inzicht) en geen gehoor had gekregen: Twello is geen onderdeel van Deventer meer telefonisch, het kengetal is K6701 en D heeft 354. Ik belde dadelijk na thuiskomst op, sprak met D. In plaats van vandaag ga ik morgen: dat schikt tante Da beter; en Lies, die vandaag jarig is, ontvangt liever geen bezoek, omdat haar zoontje vandaag uit het ziekenhuis terug komt: lichte graad van kinderverlamming! Zielig he?
Dag meiske, goede reis, aankomst Arnhem 21.45 Ik zal Denekamp opbellen om je te halen van de laatste bus. Veel liefs voor jullie beiden!
Moeder Vleming Gorssel

Dit is mogelijk gericht aan dochter Jannina Carolina, geboren 27-07-1917.De Ina Hoeve
 

Voor de advertenties is gebruik gemaakt van Delpher.

Voor afbeeldingen van graven is gebruik gemaakt van Online Begraafplaatsen.Het adres voor reacties is:

Wim van Beek
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik de 'stuur e-mail' button