Familie onderzoek Wim van Beek

laatste update deze pagina: 5 maart 2024
laatste update Pro-Gen data: 08 april 2024

We zijn druk bezig met aanvullen van de gegevens van de familie Van Beek en Smit. De parenteel Molenaar is, voor zover gegevens in de archieven te vinden zijn, compleet. Er wordt getracht om regelmatig een up-date van de bijbehorende parenteel te maken

Vindt u fouten, mocht u ons kunnen helpen, heeft u vragen? Maak dan gebruik van de e-mail button. Wij stellen contact op prijs!


Vanwege de AVG zijn de instellingen voor de uitvoer van gegevens aangepast. Hierdoor zal u in de parentelen en kwartierstaten nu heel veel [privacy] zien staan, ook op plaatsen waar dat niet nodig is. Dat wordt in de loop der tijd verbeterd. Daarvoor moeten wel de gegevens van 28.600 personen worden nagezien en aangevuld en dat kost veel tijd. Op dit moment, 8 april 2024, is ongeveer 20% gecontroleerd en aangevuld.
Heeft u in de loop der tijd goedgevonden dat Els en ik uw gegevens (deels) publiceren, nu zal u zich zelf niet terug vinden. Wilt u toch uw gegevens weer kunnen zien, dan ontvangen wij graag uw toestemming per e-mail.


20-11-2022: aanvulling fotoalbum Els - 2.
30-12-2023: update Parenteel Van Beek.
08-03-2024: update Parenteel Molenaar.


Boek 'Vreemde Vogels'

Sjaak van Dijk, hij stamt ook af van mijn voorouders, heeft een boek geschreven over allerlei zaken en personen welke hij tijdens zijn loopbaan als boswachter tegen kwam. Alleen al de inleiding toverde een glimlach op mijn gezicht. Het boek verteld ook het verhaal van de moord te Wolfheze op boswachter Martinus van Beek. Martinus was een broer van de opa van Sjaak van Dijk. Els heeft dit verhaal eens samen met Louis Fraanje uitgezocht, zie eventueel het stukje 'moord of doodslag' op deze pagina. Het boek is geÔllustreerd met tekeningen gemaakt door Sjaak zelf. Een aanrader!
Het boek 'Vreemde Vogels' door Sjaak van Dijk, ISBN 978 90 83321 85 1 is o.a verkrijgbaar bij Scholten uitgeverij te Zwolle. De uitgeverij werkt vooral samen met de christelijke boekwinkels in Nederland. Zelf kocht ik het via de Ichthus boekhandel in de Dorpsstraat te Zoetermeer.

Welkom.

Deze site werd in 2001 door mij opgezet met het oog op mijn genealogisch onderzoek. Ik hoop daar ten minste twee dingen mee te bereiken:

1. Personen te vinden welke ook naar deze familie onderzoek doen of er toe behoren.
2. Anderen laten zien hoe leuk het kan zijn om je familie uit te zoeken, juist als je meer opzoekt als gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden. En dat je met een site als deze hulp kan vinden bij vastgelopen zaken, bijvoorbeeld door vragen te stellen.

Sinds het voorjaar van 2002 heb ik contact met een ver familielid, Els Harwijne-van Beek en aan het eind van de zomer van 2003 kreeg ik dankzij deze site kontact met Tineke Veenendaal (zie Dirk Koers B.zn.).
Els heeft in een aantal jaren kans gezien om veel van onze familie bij elkaar te vinden. Ook enkele zijtakken aan haar kant zijn of worden door haar onderzocht. Onder de kop 'Onderzoek van Beek' vindt u meer over wat Els en ik in de loop der jaren hebben gevonden.

In de laatste paar jaar zijn Els en ik met regelmaat in contact gekomen met 'nieuwe' familieleden. Herkent u uw familie in de gegevens op deze site, schroom dan niet om het ons te laten weten.
Let op! In verband met privacy worden niet alle gegevens die Els en ik bezitten in de parentelen zichtbaar. Van alle (mogelijk) nog levende personen worden de data afgeschermd.

Foto's
Na het overlijden van mijn moeder in april 2020 kreeg ik de beschikking over haar foto albums en nog een stapel losse foto's. Een selectie daarvan is inmiddels op deze site gezet, evenals verschillende foto's welke Els mij heeft doen toekomen.

Met enige regelmaat krijg ik reacties via e-mail en post. Vragen en/of antwoord op mijn vragen. Daaruit blijkt dat de doelstelling om met andere onderzoekers c.q. (mogelijke) familieleden in contact te komen werkt. En zo af en toe krijg ik ineens bericht van een familielid waarmee ik in vele jaren geen contact meer heb gehad.

Verder n.a.v. een e-mail: de foto in de navigatiebalk links ben ik zelf. Bent u al een tijd niet op mijn sites aanwezig geweest, ik gebruik geen contactlenzen meer, dus nu met een bril op.

Ziet u verband met uw eigen familie of met onderzoek waar u mee bezig bent dan wordt een e-mail op prijs gesteld.

Na de hieronderstaande foto's staat een lijst met de namen van een aantal mensen welke gegevens hebben geleverd voor mijn onderzoek.

Het adres voor reacties is:

Wim van Beek,
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik mijn e-mailadres via de button in het menu.

Zoeterwoude, Noordbuurtseweg.
Voormalige werkplaats en magazijn bouwbedrijf 'Erven Paardekooper'. (januari 2004)


Credits


Vele personen zorgden direct of indirect voor gegevens bij mijn familie onderzoek. Ongetwijfeld zullen er een aantal in deze lijst ontbreken. Maar dat betekent niet dat hun bijdrage niet welkom was, eerder dat hun namen in de hoeveelheid gegevens zijn onder gesneeuwd. Op de foto pagina staan de namen van hen die de foto's aanleverden.

Anton Koers te Haarlem (In 2021 overleden)
Gerrie van Geenen - Jagtenberg te Maasdriel
Els Harwijne-van Beek te Nijmegen
Tineke Veenendaal
fam. R. van Beek te Ede
fam. van Dockum te Maasdriel (inmiddels overleden)
Dirk Koers te Amerzoden


Onderzoek genealogie Gerrit (Jansen) van Beek te Otterlo


Gerrit Jansen van Beek werd op 24 januari 1792 te Garderen geboren. Hij huwde op 23 maart 1817 te Garderen met Arisje Jans Blom(mink), later ook Arisje Jans genoemd. Gerrit overlijd op 12 oktober 1855 te Otterlo, Arisje te Ede op 30 april 1862. Gerrit en Arisje kregen 9 kinderen. In de parenteel van Beek vindt U de verdere gegevens, inmiddels ook van zijn voorouders.

Dit onderzoek werd voor een flink deel door Els Harwijne-van Beek gedaan. Begin 21e eeuw besloot ze echter om andere hobby's voorrang te geven. Ik heb daarna van Els haar laatste Pro-Gen files gekregen en deze met mijn gegevens samen gevoegd. Begin 2018 stuurde Els weer een aantal gegevens welke de aanleiding waren tot controle van de bestanden. Inmiddels zijn de meeste fouten uit het bestand gehaald.

Daarna is het genealogie vuur bij Els weer wat op gang gekomen. Maar naast het naar meer mogelijke voorouders te zoeken zijn we nu op zoek naar verhalen rond de bekende personen. Gelukkig heeft Els contact met een aantal familieleden die over de familie kunnen vertellen en schrijven.

Toen ik zo'n vijf en dertig jaar geleden startte moest ik werken met kopieën van tien jarige tafels en slecht leesbare microfishes. Het onderzoek naar deze familie ging daardoor slechts langzaam. De naam 'van Beek' komt op de Veluwe veel voor, onder genoemde omstandigheden viel onderzoek niet mee. Inmiddels is steeds meer op internet te vinden en wordt veel werk van huis uit verricht.
Steeds meer archieven bieden nu 'scanning on demand' aan, archiefstukken welke nog niet zijn gescand maar waar wel behoefte aan is, worden met voorrang op aanvraag gescand. Voorwaarde is wel dat deze stukken in de juiste staat zijn om te kunnen scannen. Maar ook de chat-optie welke diverse archieven nu bieden geven de mogelijkheid om snel een antwoord op een vraag te krijgen.

De naam 'van Beek' was een bijnaam, Gerrit zijn huwelijksakte laat dat als het ware zien: Gerrit Jansen van Beek, zoon van Jan Gerritsen. In de tijd voor 1813 was het gebruik van patroniemen op de Veluwe heel gewoon. Inmiddels weten we dat sommige voorouders molenaar waren. Op de Veluwe waren veel watermolens, aangedreven door het water van de beken en sprengen welke daar volop aanwezig zijn. De bijnaam 'van Beek' of 'Verbeek' is dan een handig hulpmiddel om te weten om welke Jan Gerritsen het gaat. De geboorte akten van Gerrit zijn kinderen zijn meer bescheiden: de naam is dan Gerrit van Beek.
De bevolkingsgegevens van enkele belangrijke plaatsen als Ede en Arnhem in de tweede wereldoorlog verloren gegaan, ook dat maakte het zoeken lastig.

Inmiddels heeft de computer in veel archieven zijn intrede gemaakt. Zo heeft/had het rijksarchief te Arnhem - nu het Gelders Archief - het systeem 'familias'. Sinds enige jaren zitten alle huwelijksakten daarin opgeslagen. Met dit hulpmiddel heeft Els de zoektijd enorm weten te verkorten. Was op internet Genlias aanwezig dat - hoewel nog niet compleet - veel akten wist te noemen, nu hebben we wiewaswie.nl. Niet alleen heeft Els kans gezien de bij mij ontbrekende takken aan te vullen, ook heeft zij met hulp van een ander VVG-lid kans gezien enkele voorouders van Gerrit te vinden. En heeft zij enkele andere takken gevonden, waaronder familietakken welke bij de naamsaanneming een andere naam aannamen als van Beek. Zo is er ook een tak met de naam Nijhof en een met de naam Verbeek, ook soms Rutger(s) (Ver)Beek genoemd,door Els gevonden.
Els wil ook een aantal helpers noemen, welke haar hebben bijgestaan bij delen van het onderzoek: Bertus van de Pol, Arend de Haan, Ineke van Coolwijk en Theo de Waard. Bij deze!

De genealogie van Gerrit is aangevuld met extra gegevens van Els. Maar inmiddels ligt er al een nieuwe stapel te wachten op verwerking.
Aangezien we op de privacy moeten letten is hier en daar het aantal gegevens in deze genealogie beperkt gehouden.

Onderaan 'Gezocht ...' staat nog een vraag van Els


Els Harwijne-Van Beek.

Rotterdam
Els melde een paar jaar geleden het volgende:
Er zit een hele grote familie in Rotterdam. Niet uit onze tak, maar begin 1812 is er ook een zoon van Rutger van Beek, Gerrit van Beek, getrouwd in Boxtel. Na zijn overlijden is zijn vrouw naar Rotterdam vertrokken. En daar is toch een grote familie van Beek ontstaan. Katholiek wel te verstaan. Maar je weet hoe dat ging. Ik heb daar goede contacten mee. Zo zie je maar weer. Maar 2 van de kinderen van die Gerrit van Beek kan ik niet meer vinden. Hopelijk kom ik daar nog een keer achter.

En ja, in februari 2020 meldt Desiree zich. En we vinden gedrieŽn uit dat iemand in Medemblik is overleden, en de andere persoon welke niet te vinden was in Kotta Radja (Atjeh) is overleden. We zijn nog niet geheel compleet, maar we zijn weer een stukje verder.
Desiree is een generatie jonger dan Els en ik en bij tijd en wijle staan we haar bij met tips hoe zij het onderzoek naar haar deel van de familie kan doen. Zo zit er in deze site een link naar een pagina verborgen waarop vele links naar o.a. sites van veel door Els en mij gebruikte archieven staan. Een afspiegeling van een startpagina welke ik op mijn computers heb staan. Nieuwsgierig? De link zit ook in deze pagia verstopt, u kijkt er naar zonder hem te zien.

Maar goed, die naam van Beek toch. Iemand vertelde ooit eens 'dat krijg je niet uit gezocht.' Maar als je alles doet zoals het moet, dan kom je er toch wel ver mee.Corona tijd.
Els en ik zijn al vele jaren met deze hobby bezig. In normale omstandigheden heeft Els ook een hoop andere hobby's en besteedde ze maar een deeltje van haar tijd aan de genealogie hobby. Zodoende was het voor mij nog redelijk mogelijk om alle gegevens welke zij mij de laatste jaren stuurde te verwerken. Maar vanaf het moment dat we door de Corona pandemie een hoop andere activiteiten niet meer mochten doen is Els zich weer vol overgave op de genealogie hobby gaan storten.
Ze zocht verschillende takken uit haar kwartierstaat op in haar rij ordners, controleerde de informatie, en vulde hem aan. Daarna werd het resultaat voor mij gekopieerd. Met regelmaat draagt de postbode een dikke stapel informatie aan. Zo staat er nu een halve meter aan ordners bij mij te wachten met informatie welke grotendeels nog moet worden verwerkt. Ik kan nog jaren vooruit. En in een jaar tijd is het Pro-Gen bestand met ruim 7000 personen aangevuld. En gezien ik soms net iets anders zoek dan Els vind ik er – bijvoorbeeld met Delpher – zo af en toe nog wat extra's bij.


Jawel, Els stuurde in iets meer dan een jaar tijd de inhoud van deze mappen.

Molenaar.
In de kwartierstaat van Els komt ook de naam Molenaar voor. Familie van Els heeft contact met leden van deze familie waarvan de voorouders in de 19e eeuw naar USA zijn gegaan. Inmiddels heeft Els deze familie, welke een oorsprong heeft in de Zaanstreek, verder uitgezocht. Eind januari 2022 was het aantal personen in de deze familie betreffende parenteel de 2800 afstammelingen al gepasseerd. Maar ik heb nu alle gegevens uit de map verwerkt. Er is nog enige controle door Els te doen, maar met de aan de afstammelingen aangehuuwde personen staat de parenteel nu op 4200 personen. Vanwege de contacten met de Molenaar familie en enkele zijtakken daarvan heb ik het werk aan het invoeren van de gegevens betreffende deze familie dit jaar (2021) voorrang gegeven.
Heel interessant is dat in de Amerikaanse tak een bekende bergbeklimmer - Dee Molenaar - zit, welke nog mee heeft gedaan aan een K2 expeditie.


Dee Molenaar met zijn zoon Pete in de bergen (1969).

Maar er zijn ook nog andere namen welke in de zijtakken van de Molenaar familie voorkomen, zoals Gorter, Aafjes en Mondriaan. En deze personen hebben gemeenschappelijke voorouders met de dichter, de schrijver en de schilder. Maar ook de directeur van Molenaars Kindermeel en de orgelbouwers Flentrop komen in deze parenteel voor.

  


De andere familie 'Van Beek'.
Dat we op de Veluwe verschillende families Van Beek vinden is niets nieuws. Maar wat als Van Beek met Van Beek trouwt. Nou, dan gaat Els gewoon de volgende familie uitzoeken. En dan komen we rond 1734 in Vaassen terecht. Te vinden in de kwartierstaat van Els.
Ik vrees dat het daar voorlopig ook bij blijft, per maand kan ik rond de 500 personen verwerken en aan mijn Pro-Gen bestand toevoegen. En als de Molenaars af zijn, dan zijn eerst weer de onderdelen van de familie welke afstammen van Jan Roelofsen – onze verste gemeenschappelijke voorvader – aan de beurt.

Onderaan 'Gezocht ...' staat nog een vraag van Els

Wilt U meer weten, heeft U een antwoord op een vraag, of wilt U om andere reden reageren, dan is het adres voor reacties:

Wim van Beek
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik mijn e-mailadres via de button in het menu.Moord of doodslag?

Voor de zekerheid eerst het verschil tussen beide. Moord is iemand doden met voorbedachte rade. In dat geval gaat de dader, meestal voorzien van een wapen, op weg naar een bepaald persoon om deze te doden.
Echter, loopt bijvoorbeeld een toevallige ruzie uit de hand en wordt daarbij iemand gedood dan is er sprake van doodslag.
We hebben hier twee dode leden van de familie Van Beek. Beide vallen onder doodslag, maar de eerste staat bekend als de moord te Wolfheze. Dankzij het onderzoek van Els Harwijne – van Beek weet ik nu van deze gebeurtenissen.

De moord te Wolfheze.
Dit is het verhaal van boswachter en onbezoldigd veldwachter Martinus van Beek, geboren 01-02-1883 te Otterlo en overleden 09-06-1917 te Wolfheze. Els heeft van dit gebeuren gehoord tijdens contacten met familieleden en is daar onderzoek naar gaan doen. Met hulp van een archivaris heeft zij vele kranten doorgewerkt om het hele verhaal te achterhalen. Bij een klein onderzoek in Delpher is mij gebleken dat over deze zaak in de loop der jaren het nodige geschreven. Els heeft daarover verslag gedaan in een heemkundig tijdschrift.
Mogelijk komt dit verhaal in bewerkte vorm nog op deze site, op dit moment verwijs ik mijn bezoekers door naar twee plaatsen:

Heemkunde Renkum, het verhaal van Els.
De Veluwenaar, door Louis Fraanje i.s.m. Els.

Taxichauffeur gedood te Arnhem, 10 augustus 1975.
Taxichauffeur Johannes Bernardus van Beek, geboren 11-12-1941 te Arnhem, werd in 1975 in de wijk Presikhaaf te Arnhem doodgestoken door zijn passagier. Johannes was eigenlijk magazijnmeester, maar in het weekend verdiende hij bij als chauffeur bij het taxibedrijf van Chris van Holten.
De 22 jarige dader had die avond verschillende cafťs bezocht en stapte na sluitingstijd in de taxi. Op een gegeven moment ontstond er ruzie in de auto en de dader greep Johan bij de keel en stak hem twaalf keer met een stiletto. Johan zag nog kans om de mobilofoon in te schakelen, maar kon geen bericht meer door geven. Men hoorde alleen een kreet. Omdat Johan zich niet afmeldde aan het eind van zijn dienst is een collega hem gaan zoeken en vond het ontzielde lichaam.
Johannes liet een vrouw en twee kinderen na.

De dood van Johan heeft het nodige losgemaakt, hij was niet de eerste taxichauffeur welke tijdens een rit werd gedood. Het was opnieuw rede om bij het ministerie van verkeer en waterstaat aan te dringen om beveiligingssystemen voor taxi's.


Antwoord gezocht op de vraag ...


Hendrik Willem van Beek (H.W. Bakhuis).

Everdina Bakhuis, geb. 15 aug 1837 te Hengelo (Gld) kreeg op 29 nov 1867 als ongehuwd moeder een zoon. Hendrik Willem werd bij het huwelijk van zijn moeder met Willem van Beek op 23 aug 1871 door Willem als zijn kind erkend. Uit genoemd huwelijk kwamen 5 kinderen voort waarvan de eerste 4 jong overleden. Alleen de laatste met de naam Evert Willem (mijn grootvader) geb. 3 dec 1879 werd 64 jaar oud.
Lang werd in de familie aangenomen dat Evert Willem het enige kind was van zijn ouders. Wel maakte hij een enkele keer een grap dat zijn kinderen nog een soort van oom hadden in Amerika. Vermoedelijk is dat zijn halfbroer Hendrik Willem geweest. Helaas is de bevolkingsboekhouding van Arnhem, waar Evert Willem werd geboren en Hendrik Willem met zijn ouders woonde, in de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Hierdoor is niet meer na te gaan waarheen Hendrik Willem is vertrokken om zo zijn spoor na te zoeken.
Gezocht: Gegevens betreffende Hendrik Willem van Beek, geboren als Hendrik Willem Bakhuis. Wie weet waarheen hij is gegaan vanuit Arnhem, is hij getrouwd, kinderen, waar is hij overleden, enz.

'Koers en Cornet', aannemers van publieke werken.

In 1898 gaan Dirk Koers en Johannes Cornet een vennootschap aan. In 1904 wordt deze weer opgeheven Het verhaal vindt U verder op deze site. Niet bekend is waarom zij stopten met de vennootschap. Wel is inmiddels bekend dat zij vooral langs de IJssel en omgeving Kampen werkten aan de rivier en dijken. Vooral baggerwerk en het aanleggen van strekdammen. Details zijn niet bekend.
Gezocht: Gegevens betreffende aannemerij 'Koers en Cornet' en gedetailleerde informatie over hun werkzaamheden. (Dirk Koers Jzn.)

Erfenis ...

Een verhaal van mijn moeder. Alleen, er ontbreken gegevens aan. Haar vader, Wilhelmus Koers, zoon van Kornelis Koers en Anna Verhoekx, ging op een goede dag met broers en zwagers (sorry dames, tot jaren na de tweede wereldoorlog waren jullie niet bevoegd) naar 'Driel' van wege een erfenis. Zelfs het jaar is niet bekent, we schatten tussen 1916 en 1930. Dus na Opa zijn huwelijk en voordat mijn moeder zelf dit soort zaken begreep. In elk geval was de terug weg vrolijk, in die tijd waren er kroegjes genoeg op de route. Tot nu toe heb ik geen enkel aanknopingspunt wie de erflater was. Anna was al in 1905 overleden, Kornelis in 1910. In de familie Koers kan ik niemand ontdekken die hiervoor in aanmerking komt. Anna Verhoekx (of Verhoeckx) is geboren in 's-Hertogenbosch, maar had ook familie in Driel. Is er iemand die meer van deze erfenis afweet?

Het adres voor reacties op bovenstaande vragen is:

Wim van Beek,
Burgemeester Wapstraat 56, 2381 XR Zoeterwoude, Nederland

of gebruik mijn e-mailadres via de button in het menu.

van Beek

Els kan met het volgende personen niet verder komen:

Rutger van beek (*23-10-1807 Voorthuijzen +05-07-1858 Amsterdam). Hij is twee maal gehuwd, eerst met Adriana Wilhelmina Weesen, daarna met Erke Tromp. Met Erke woont hij eerst in Vught en 's-Hertogenbosch, daarna in Amsterdam. Als hij in Amsterdam is overleden dan is Erke Tromp vrij snel niet meer in de bevolkingsboekhouding te vinden. Twee zoons, die steeeds op hetzelfde adres wonen, en hun zuster zijn nog wel te vinden in de bevolkingsboekhouding van Amsterdam.
Na een aantal jaren komt Erke Tromp te voorschijn in 's-Hertogenbosch, komende van Veenhuizen. Gezocht te Assen, ze heeft niet in een van de gestichten gezeten. De mogelijkheid bestaat dat ze op 'vrijwillige' basis mee is gegaan en als hulp is geplaatst bij een kolonisten gezin.

Gezocht: informatie over dit gezin:
Zoon Johannes, *10-08-1843 Stratum (Eindhoven), we weten dat hij in Amsterdam woonde, en inmiddels ook dat hij is overleden te Kotta Radja, toen Nederlandsch IndiŽ.
Erke Tromp, waar was ze exact tussen Amsterdam en 's-Hertogenbosch?
Wie kan Els en mij iets vertellen over deze kinderen en hun eventuele nazaten?

contact kunt u leggen met mijn e-mailadres via de button in het menu.

Harm(en) Molenaar ?

We kunnen met het volgende personen niet verder komen:

We hadden een tweeling Molenaar welke, omdat ze op dezelfde pagina van de bevolkingsboekhouding stonden, aan een verkeerd ouderpaar waren gekoppeld. Ze zijn nu voorzien van de juiste ouders en de naam van de vader wijst met een patroniem naar de voornaam van de jongens hun grootvader.
Maar betreffende die grootvader kunnen we nog niets vinden. Daarom staat de parenteel H. Molenaar nu op deze site.
31-01-2022 - We zijn een klein stukje verder. Te zien in de parenteel. Gezien de naamgeving van personen in de parenteel is er enige hoop dat de twee Molenaar families mogelijk dezelfde voorouders bezitten. Verder komen verschillende achternamen van partners van nakomelingen - nog niet allemaal in het bestand ingevoerd - overeen met die van personen in de Pieter Molenaar Parenteel.
Wie kan Els en mij iets vertellen over deze Molenaar familie?

contact kunt u leggen met mijn e-mailadres via de button in het menu.

 


Hoenzadriel, Kievitsham


Links


Websites:

Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG)
Pro-Gen
Regionaal Archief Rivierenland

Genealogie online met daarin opgenomen: Stamboom Gids en Stamboom Forum
online-verleden met daarin opgenomen: online-begraafplaatsen en online-familieberichten

Slechts een paar links op deze pagina. De eerste van het CBG gaf veel bruikbare links.

Het CBG voorzag ooit in een zo groot aantal links (waaronder die van de makers van ProGen) dat dit eens de beste link was welke ik ooit kon noemen. Inmiddels is er een andere site met deze links, zie hieronder bij het CBG. U vindt daar links naar veel archieven, instellingen en verenigingen in binnen en buitenland. Of u daar vindt wat u zoekt? Het is altijd het proberen waard.
Op de CBG site vindt u natuurlijk alle informatie over de CBG zelf.

Pro-Gen. Dat is het genealogie programma dat ik de laatste jaren gebruik. Nee, ik ga niet zeggen dat dit het beste programma is. Wel kan ik zeggen dat het flexibel is, veel kan en de makers samen met de gebruikersgroep steeds kijken welke verbeteringen (meestal aanvullingen) mogelijk zijn. De bij deze homepage aanwezige kwartierstaat en de genealogiën laten enkele van de mogelijkheden van Pro-Gen zien. Ook de wijze waarop Pro-Gen werkt bevalt mij erg. Maar juist dat is een erg persoonlijke zaak. En dat maakt dat de keus voor een genealogie programma soms moeilijk. Persoonlijk raad ik iedereen die voor de keus staat aan een paar demoversies van genealogie-programma's van het internet te halen (links via CBG). Probeer ze uit en beslis op uw gemak. En valt het later toch tegen, veel programma's kennen het zgn. GEDCOM protocol waarmee u de gegevens kunt overzetten naar een ander programma.

Locaties:

Als eerste het CBG, ook al genoemd bij de websites.
Vroeger was dit het adres voor de beginner welke net als ik niet te ver van Den Haag woont. Tegenwoordig lijkt het meer een onderdeel van Algemeen Rijksarchief.
Inmiddels is de studiezaal gesloten en heeft het CBG heeft de microfiches van Burgelijke Stand etc. bij het Nationaal archief onder gebracht. Zij houden zich naar het zich laat aanzien vooral bezig met het beheer en digitaliseren van hun archieven. Zij zijn o.a. beheerder van de WieWasWie site. U kunt vriend worden van het CBG. Op hun site kunt u vinden wat dit inhoud en wat dit kost. Ook kunt u op de site ontdekken welke verscheidenheid aan verzamelingen van zaken hier is te vinden.
Het CBG ligt naast het Centraal Station, ideaal om met openbaarvervoer naar toe te gaan (geen parkeerproblemen, parkeren in deze omgeving is duur). In hetzelfde gebouw vindt u het Algemeen Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek is naastgelegen.
Voor verdere details wijs ik u op de website van het CBG.
Let op! Het CBG heeft onlangs hun website drastisch gemoderniseerd. Helaas heeft men hierbij de pagina's met (www)adressen van vele archieven en andere zaken van belang voor de genealoog laten vervallen.
Gelukkig bestaat er een vergelijkbare lijst op de site van Piet Molema

Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.

Een aantal jaren kwam ik in het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel. Nadat ik bij het CBG het eerste geraamte van een parenteel had opgesteld ben ik via de Historische Kring Bommelerwaard hier terecht gekomen. In die tijd zocht ik daar voornamelijk in de daar aanwezige notarisarchieven. Het voordeel van een streekarchief vindt ik dat het niet zo grootschalig is als een Rijksarchief. Als je er een aantal keer per jaar komt herkent men je als vaste klant. Ik heb hier altijd prima medewerking en een vriendelijke ontvangst, zelfs nu men tijdens mijn bezoek met regelmaat nieuwe notarisakten voor mij moet opdiepen.

Inmiddels is dit archief samen gevoegd met het Regionaal Archief Rivieren Land te Tiel.
In de jaren voor het samengaan was er al veel informatie van de Bommelerwaard via het internet op de site van het archief te vinden en te downloaden. Tot mijn vreugde is dit nog steeds het geval.

 

Gemeente archief 's-Hertogenbosch. Ook hier heb ik veel tijd doorgebracht. Een deel van de informatie hier aanwezig is in het CBG te vinden en natuurlijk ook in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. Maar als U specifiek Bossche zaken moet uitzoeken, dan beveel ik u toch het gemeente archief aan. Het is mij ook opgevallen dat streek en gemeente archieven soms meer burgelijke stand akten vrij geven voor onderzoek dan de rijksarchieven.

Voor het BHIC gebruik ik steeds meer hun site. Ik heb goede ervaringen met de chat mogelijkheid. Toen ik eens vroeg of bepaalde archiefstukken bij hun te vinden waren werd ik goed geholpen. Niet alleen kreeg ik aanwijzingen naar de index daarvan, ook werd ik gewezen op de mogelijkheid om gratis de scans aan te vragen. En na enige tijd ontving ik een e-mail dat de betreffende stukken waren gescand met een directe link daar na toe. Geweldig!

Zowel het gemeente archief als het rijksarchief Noord Braband zijn op loopafstand van het station van 's-Hertogenbosch te vinden (resp 10 en 20 min.) En als u nu toch met de trein komt, koffie met een Bossche-bol bij bakkerij 'de Groot' op de stationsweg geeft u een goede start!