Nieuwbouw Emmaus Zoeterwoude - Dorp

Laatste update: 6 decenber 2020

Inleiding.

4 december 2017.

Toen ik in 1991 op Emmaus ging werken was het grootste deel van het gebouw nieuw. Familie van bewoners welke ook in de zorg werken zeiden tegen mij dat ze het een erg vriendelijk gebouw vinden.
Als personeel merkten we echter dat met alle veranderende zorg wij behoefte hadden aan een gebouw dat daar meer op is ingericht.

Gelukkig heeft WIJdezorg in haar directeur, mevrouw Van der Valk, iemand die er naar streeft om optimaal op de veranderende zorgvraag in te spelen. Zo heeft zij er met haar team voor gezorgd dat in Hazerswoude-dorp, Nieuwkoop en Langeraar nieuwe gebouwen staan. En de locatie in Koudekerk is gerenoveerd. Als volgende stond Emmaus in Zoeterwoude op de lijst.

In 2013 en 2014 zijn er al voorbereidende werkzaamheden geweest zoals de sloop van de woningen aan de Bennebroekweg en de sloop van de Emmaus-kapel.
In 2015 gingen de voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw van start, o.a. met 'werken aan de weg'. Na de bouwvakvakantie is aannemer Stout begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. De fotoreportage hierover vindt u op de pagina's 'Nieuwbouw'.

Ik ben in 2015 met deze pagina's gestart om te laten zien hoe het werk vorderde. Nu, december 2017, is het gebouw een jaar in handen van WIJdezorg.
Zelf ben ik sinds 27 april van dit jaar met pensioen, nadat ik de deur van het lege oude Emmaus heb dicht getrokken. Het is nu tijd om deze 10 pagina's 'werken aan de weg' en 'nieuwbouw' uit te dunnen om ruimte te maken voor wat er nog meer gaat komen rond deze WIJdezorg locatie.

Zomer 2017
Op dit moment worden de fundamenten van het oude Emmaus opgeruimd.

Voorjaar 2019
De aanleunflat aan de Eendrachtsweg wordt gesloopt. Met Hulp van Bert van 't Veer laat ik u zien wat er nog meer rond WIJdezorg in Zoeterwoude gebeurt. Er komen appartementen en een kantoorgebouw op de plaats waar eens de flat en Emmaus stonden.

Met dank aan Bert van 't Veer, die mij materiaal ter hand heeft gesteld voor deze pagina en welke nog steeds veel foto's maakt, ook van de laatste ontwikkelingen op het terrein.

foto Bert

Bert van 't Veer, mijn zeer gewaardeerde helper, langdurig vrijwilliger op locatie Emmaus, is helaas eind september 2023 overleden.


najaar 2013

Sloop woningen aan de Bennebroekweg.
foto's: Bert van 't Veer

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

najaar 2014

Sloop Emmaus-kapel
foto's en filmpjes: Bert van 't Veer

foto sloop kapel

foto sloop kapel

foto sloop kapel
4 maart 2015

De situatie op het terrein op 28 februari 2015.

foto situatie voetpad
Voetpad Eendrachtsweg - scholen.

foto situatie Bennebroekweg
Bennebroekweg gezien vanaf Emmaushof.

foto situatie voetpad Landzicht
Voetpad van Emmaushof naar Landzicht.

foto situatie Eendrachtsweg
Eendrachtsweg.

5 maart 2015

foto grondmonsters nemen
Grondmonsters nemen.