Nieuwbouw Emmaus Zoeterwoude - Dorp

Laatste update: 3 oktober 2017

foto drone Film gemaakt op 29 november door architectenbureau Zinkweg.

Inleiding.

6 maart 2015.

Toen ik in 1991 op Emmaus ging werken was het grootste deel van het gebouw nieuw. Familie van bewoners welke ook in de zorg werken zeggen tegen mij dat ze het een erg vriendelijk gebouw vinden.
Als personeel merken we echter dat met alle veranderende zorg wij behoefte hebben aan een gebouw dat daar meer op is ingericht.

Gelukkig hebben we in onze directeur, mevrouw Van der Valk, iemand die er naar streeft om optimaal op de veranderende zorgvraag in te spelen. Zo heeft zij er met haar team voor gezorgd dat in Hazerswoude-dorp, Nieuwkoop en Langeraar nieuwe gebouwen staan. En de locatie in Koudekerk is gerenoveerd. Als volgende staat Emmaus in Zoeterwoude op de lijst.

In 2013 en 2014 zijn er al voorbereidende werkzaamheden geweest zoals de sloop van de woningen aan de Bennebroekweg en de sloop van de Emmaus-kapel.
Over een paar dagen wordt er gestart met nieuwe voorbereidende werkzaamheden.

Op deze pagina wil ik laten zien wat er tot nu toe is gedaan, op volgende pagina's wil ik mijn bezoekers laten zien hoe het werk vordert.

19 september 2015.

Na de bouwvakvakantie is aannemer Stout begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. De fotoreportage wordt nu voortgezet op de pagina Nieuwbouw.

Met dank aan Bert van 't Veer, die mij materiaal ter hand heeft gesteld voor deze pagina.


najaar 2013

Sloop woningen aan de Bennebroekweg.
foto's: Bert van 't Veer

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

foto sloop Bennebroekweg

najaar 2014

Sloop Emmaus-kapel
foto's en filmpjes: Bert van 't Veer

foto sloop kapel

foto sloop kapel

foto sloop kapel
4 maart 2015

De situatie op het terrein op 28 februari 2015.

foto situatie voetpad
Voetpad Eendrachtsweg - scholen.

foto situatie Bennebroekweg
Bennebroekweg gezien vanaf Emmaushof.

foto situatie voetpad Landzicht
Voetpad van Emmaushof naar Landzicht.

foto situatie Eendrachtsweg
Eendrachtsweg.

5 maart 2015

foto grondmonsters nemen
Grondmonsters nemen.

  logo WIJdezorg
wim-van-beek.nl -- © 2015 by W. van Beek, Zoeterwoude, nl