Emmaus Zoeterwoude - Dorp

Het oude Emmaus.

Eerst even wat uitleggen:
Ik begon op 16 september 1991 als huismeester op het toen nog bijna nieuwe Emmaus te werken. En ja, ik heb veel veranderingen langs zien komen. Toen was er een stichting met één verzorgingshuis, nu bestaat WIJdezorg uit 7 huizen welke voornamelijk verpleeghuiszorg leveren. Tevens is er een grote afdeling voor zorg aan huis.
Vandaag - 26 maart - over een maand is mijn laatste dag in dienst van WIJdezorg, daarna ben ik met pensioen. Maar o.a. dankzij vakantiedagen heb ik inmiddels de handen van mijn collega's al geschud ten afscheid.

Echter, nu er een nieuw Emmaus staat blijft de vraag: wat gaat er met het oude Emmaus gebeuren?
Wel, vanaf 20 februari ben ik met hulp van een collega begonnen met het leeg halen van het gebouw. Wat nog verkocht kon worden is verkocht - dank je Mieke, ik sta verbaast over wat je allemaal verkocht kreeg - en met de pot wordt wat leuks gedaan in het nieuwe Emmaus. Op 17 maart j.l. trok ik rond half zes in de middag letterlijk de deur voor het laatst achter mij dicht. Hoe het er toen uit zag, nou, kijkt u maar naar de volgende foto's.

14 maart 2017

foto afgesloten uitgang verlaatweg
Al op 17 februari werd de uitgang Verlaatweg afgesloten.

foto liften uitgeschakeld
De liften zijn beneden neergezet en daarna stroomloos gezet.

foto leeg restaurant
Het restaurant is leeg, de counter is weg. De lampen zijn van het plafond gehaald.
Het meeste van het interieur is verkocht en heeft weer een goed tehuis.

foto plafond restaurant
Boven het plafond kunnen we het oorspronkelijke, bijna 50 jarige plafond zien.

foto lege keuken
Alles wat in de keuken achterbleef en weg te halen was is weg. Alleen de afzuigkap bleek te weerbarstig.

foto gang bij verzorgingspost
De gangen zijn kaal, alles wat bruikbaar was is meegenomen.

foto kamer
In de kamers is alles weggehaald. Lampen, gordijnen, kranen en metalen afvoeren, alles is weg.

foto badkamer
En zo ook in de badkamers.

Hoe verder?

Helaas is met dit gebouw weinig aan te vangen. Delen bestaan vanaf eind jaren 60. Wie goed rond kijkt ziet ook de nodige problemen met het nieuwste gedeelte van eind jaren 90. Zoeterwoude zal moeten wennen aan het feit dat dit gebouw gaat verdwijnen. Maar... er komt iets voor in de plaats.

Het klinkt mogelijk gek - ik ben immers met pensioen - maar door tijdgebrek ben ik vaak niet in de gelegenheid om foto's te maken. Gelukkig is Bert meestal in de buurt om foto's te maken en een selectie aan mij toe te sturen.
Hieronder het resultaat van Bert zijn fotografie.

9 juni 2017

De slopers zijn al een heel eind gevorderd in de Emmaushof. Dat kunt u zien op een aparte pagina. Vandaag is het oude gebouw van Emmaus in de hekken gezet. Het staat nu echt te wachten op de sloper, maar er is nog een klein opstakel waardoor nog niet alles kan worden gesloopt. Neen, het zijn geen vleermuizen, die zijn een paar jaar geleden al verhuisd. De afgelopen twee jaar heb ik met de bat-detector rond Emmaus gelopen, maar ik heb slechts een enkele langsvlieger gehoord.
De oplossing van het raadsel staat op de 4e foto hieronder.

foto hekken om Emmaus.

foto hekken om Emmaus.

foto hekken om Emmaus. © bovenstaande 3 foto's: Bert van 't Veer.

foto Meeuw
Deze foto is een jaar geleden gemaakt. En ja, deze grapjas had toen ook een nest op het dak en heeft mij weken lang belaagd omdat ik op het dak was geweest.

September 2017

Na de bouwvakvakantie is begonnen met het wegbreken van materialen in het gebouw. Op 14 september is de sloper begonnen met de sloop van de keuken.

foto sloop containerhok.
De fietsenstalling en het containerhok worden gesloopt.

foto eerste hap uit keuken.
De eerste hap van de keuken wordt genomen.

 de eerste muur is weg.
De eerste muur van de keuken is weg.

foto opslag keuken is weg.
Magazijn, koelcel en kantoor keuken zijn verdwenen.
© bovenstaande 4 foto's: Bert van 't Veer.

27 t/m 30 september

foto containers voor verschillende materialen.
Er staan verschillende containers voor gescheiden materiaal afvoer.

foto kantoor bijna weg.
De kantoorvleugel is bijna verdwenen.

 de afval hopen.
Hier is duidelijk te zien hoe de materialen worden gescheiden.

nog een klein stukje 1.

nog een klein stukje 2.
Bijna alles is nu weg.

 De vloer aanvegen.
Zoals Bert zei: "Ook een manier om de vloer aan te vegen. Maar slecht voor het tapijt!"

foto hele laagbouw is weg.
De hele laagbouw is nu gesloopt.
© bovenstaande 7 foto's: Bert van 't Veer.

Oktober 2017

Op 2 oktober is de sloper begonnen aan de hoogbouw. Begonnen is rond de plek van kamers 109 en 209.

foto sloop hoogbouw.
Een eerste bres is geslagen in de hoogbouw.

foto sloop hoogbouw.
Het gat wordt langzaam maar zeker groter.

foto sloop hoogbouw.
Neen, brandblussen met deze slangen gaat al sinds maart niet meer.

foto sloop hoogbouw.
Een eerste bres is in de hoogbouw geslagen, kamers 109, 110, 209 en 210 zijn verdwenen.

foto sloop hoogbouw.
In het midden wordt de opening groter.

foto sloop hoogbouw.
Vanaf de Verlaatweg is nu uitzicht op het nieuwe Emmaus.

foto sloop hoogbouw.
Lift buiten gebruik!.
© bovenstaande 7 foto's: Bert van 't Veer.

13 oktober 2017

foto sloop hoogbouw.
Het gat in het gebouw wordt groter.

foto sloop hoogbouw.
Er is nog een hoek van de lange gang over.

foto sloop hoogbouw.
Nog een klein stukje aan deze zijde te gaan.
© bovenstaande 3 foto's: Wim van Beek.

eind oktober 2017

foto sloop hoogbouw.
Het trappenhuis bij de Eendrachtswegflat wordt weggehaald.
De oorspronkelijke buitenmuur is nu weer buitenmuur.

foto sloop hoogbouw.
Emmaus en de flat zijn na ruim 25 jaar weer los van elkaar.

foto sloop hoogbouw.
Waar ooit de tweepersoonskamers waren ligt slechts een puinberg.

foto sloop hoogbouw.
Het middendeel met CV-ruimte en Liftmachinekamer wordt afgebroken.

Onderdelen als scoorstenen en ventilatoren worden van het puin gescheiden.

foto sloop hoogbouw.
Er is ruim 25 jaar veel zorg besteed aan de liftmachines...
© bovenstaande 4 foto's: Bert van 't Veer.

begin november 2017

foto sloop hoogbouw.
Overzicht van de sloop, goed te zien is hoe alle fracties van elkaar worden gescheiden.

foto sloop hoogbouw.
Nog een paar kamers te gaan...

foto sloop hoogbouw.
en alles is weg. Slechts puinbergen en fundamenten resten nog.
© bovenstaande 3 foto's: Bert van 't Veer.

19 december 2017

foto puinbreker
De puinbreker aan het werk. Alle grote brokken worden tot materiaal voor bijvoorbeeld wegverharding vermalen.

foto puinbreker
De puinbreker is klaar met zijn werk, de laatste resten materiaal worden afgevoerd.

foto opruimen rijplaten
De rijplaten worden opgeruimd.

foto alles is weg
En een leeg terrein blijft over.
© bovenstaande 4 foto's: Bert van 't Veer.

22 mei 2018

Achter de Eendrachtsweg flat lag nog steeds de grote 20m3 olietank uit de jaren '60. Deze was onder mijn voorganger (Jan Bakker) geheel leeg en schoongemaakt, daarna gevuld met schoon zand.
De bovenzijde van de tank lag na al deze jaren ca. 2 meter onder het maaiveld en 20m3 zand weegt ook het nodige. Maar de firma welke hem heeft opgeruimd vond een oplossing om het zand er uit te halen.

foto olietank weghalen
De olietank wordt weggehaald, door de tank open te slijpen kon het zand er uit worden geschept.

foto kijkers op balcon
Kijken naar mensen die werken is leuker als...

foto aanbrengen riet

foto ruimte restaurant
De lege tank ligt klaar voor transport.
© bovenstaande 4 foto's: Bert van 't Veer.