Nieuwbouw Emmaus Zoeterwoude - Dorp

Bouwen aan een nieuw Emmaus.

29 juni 2015

We hebben het ontwerp kunnen zien. Ja, het word een groot gebouw, maar het ziet er van binnen en van buiten erg goed uit.

schets emmaus
Zo gaat het er uitzien. Ontwerp van architect Anna Zinkweg.

schets emmaus

 

Na de bouwvak is de aannemer begonnen met het plaatsen van de bouwketen en de materiaal containers. Dit alles als voorbereiding voor de bouw. In de loop van september zal de eerste paal de grond in gaan.

19 augustus 2015

foto opbouw containerhoek
De containerhoek wordt opgebouwd.

foto aankeg plateau
Aanleg van een plateau.

1-12 september 2015

foto grondwerk
Grondwerk ter voorbereiding van de bouw.

foto bouwketen
De groep bouwketen en opslag is uitgebreid sinds 19 augustus.

foto schutting nu zwart
De schutting welke ter hoogte van het 'oude' Emmaus is nu zwart geschilderd. © foto: Bert van 't Veer.

foto grondwerk
Het terrein waarop gaat worden gebouwd is nu afgegraven en van een schone zandlaag voorzien.

13-14 september 2015

Op zondag 13 september was er om 12 uur het graffiti evenement, waarbij een graffiti ploeg aan de slag ging om de schutting d.m.v. graffiti van zijn saaie uiterlijk te ontdoen. Op een foto van 9 september was al enige voorbereiding te zien van wat er op de schutting zou komen te staan.
Bert was met zijn fotocamera aanwezig en zond mij een aantal foto's.

foto graffity spuiten

foto graffity spuiten

foto hele schutting

Dit is het resultaat van de graffiti-middag.
De breedte van deze pagina laat geen grotere foto toe, maar daar is een oplossing voor:
klik hier voor een foto 3000 pixels breed.
Bent u op zoek naar een foto nog groter? De oorspronkelijke foto is iets meer dan 9000 pixels breed. Gebruik de e-mail button en laat het mij weten.

16 september 2015

foto heistelling

foto heipalen lossen

In alle vroegte arriveerde vandaag de heistelling en de wagens met heipalen. © foto's: Bert van 't Veer.

foto van de echte eerste paal

Om 09:30 uur zat de eerste heipaal in de grond. © foto: Bert van 't Veer.

23 september 2015

Bij nieuwbouw hoort het slaan van een "eerste paal." Aangezien aannemer Stout er zoals altijd vaart achter zet, is dat een "feest paal" geworden. Ad van der Bleek heeft als finacieel controller vele jaren onze financiŽn uitstekend beheerd, maar gaat nu met pre-pensioen. Wijdezorg beloot om het slaan van deze paal en de afscheidsreceptie te combineren om Ad op deze wijze te eren voor zijn werk. Een en ander ging natuurlijk gepaard met toespraken van de directeur en de locatie manager.
Hieronder een impressie van het slaan van de "feest paal."

foto toespraak Anton Verhees
Anton Verhees, locatie manager, houd een korte toespraak.

foto Anton geeft Ad van der Bleek een blik met muntgeld
Anton Verhees geeft Ad van der Bleek een blik "zwart geld" mee.

foto Het blik staat klaar onder de heipaal
Ad heeft het blik "zwart geld" onder de paal geplaatst.

foto Ad van der Bleek krijgt instructies in de heimachine
Ad krijgt instructies hoe de heimachine te bedienen.

foto toeschouwers
Niet iedereen vond het weer geschikt om buiten te komen kijken, desondanks is er aardig wat publiek.

foto Bert van t Veer
Regelmatig ziet u de naam van Bert van 't Veer onder foto's staan. Hier zien we hem met een camera aan het werk.

foto De 21 meter aan paal zit in de grond.
Bijna de gehele 21 meter aan paal zit in de grond met het blik er onder. Wat zullen archeologen over vele jaren van zo'n vondst vinden?

29 september 2015

Al vroeg in de ochtend werden de laatste heipalen in de grond geslagen. Daarna was het voor de machine 'inpakken en wegwezen...'

foto heistelling onder poort
Als een prehistorisch monster komt hij door de opening.

foto heistelling
De dieplader ligt met zijn 'buik' op de grond. Desondanks is het toch voorzichtig manoeuvreren.

foto De 21 meter aan paal zit in de grond.
Bijna klaar voor vertrek. Petje af voor het team van de heimachine dat ze op zo weinig ruimte kunnen manoeuvreren.

1-20 oktoberber 2015

foto koppensnellers bezich met de heipalen.
Inmiddels zijn de koppensnellers druk aan het werk.

foto beton storten
Beton storten voor het fundament.

foto fundament
Aan de rechterzijde van de bouw zijn de fundamenten al gestort.

foto afvoerpijpen
Er ligt een stapel afvoerpijpen klaar, deels voorgemonteerd, om tussen de fundamenten te worden geplaatst.

foto vloer in opbouw.
De eerste vloerdelen zijn geplaatst.

20 oktober 2015

Er is dagelijks een kraan nodig vanwege het vele hijswerk. Daarom is er een fundament gestort en vandaag wordt daar een bouwkraan op geplaatst. Met de regelmaat van de klok - alles goed volgens schema - rijden vrachtwagens met delen van de kraan het terrein op.

foto opbouw bouwkraan
Even na 07:00 uur begonnen, diverse delen zijn al gemonteerd.

foto opbouw bouwkraan, top
De top gaat er op.

foto sparingen
Terwijl de kraan wordt opgebouwd wordt aan de linkerzijde van het terrein nog aan de fundamenten gewerkt. De pijpen tussen de wapening in vormen zogenaamde sparingen. Daar doorheen gaan later diverse leidingen.
© foto: Bert van 't Veer.

Gelukkig was Bert in de buurt om foto's te nemen, want het zat even tegen, daardoor werd het wat later als gedacht.

foto opbouw bouwkraan

foto opbouw bouwkraan

Deze foto's werden na 18:30 uur gemaakt. Gelukkig was een en ander net voor het donker klaar. Morgen de rest.
© foto's: Bert van 't Veer.

22-30 oktober 2015

Sinds 22 oktober worden de eerste elementen voor de wanden en kolommen geplaatst.

foto hemelwaterafvoer?
Zodra de afvoeren boven het fundament uitkomen wordt de grond aangevuld met de eerder hier afgegraven grond. © foto: Bert van 't Veer.

foto betonstorten
Waar kijken ze toch naar? © foto: Bert van 't Veer.

foto betonstorten
Wel, hier keken ze naar. De voeg tussen de vloerdelen wordt gevuld met beton. © foto: Bert van 't Veer.

foto opbouw wanden en pilaren
De begane grond begint al wat vorm te krijgen. © foto: Bert van 't Veer.

foto afvoer pijpen in fundament
Hier is goed te zien waar de afvoer onder de vloer komt te hangen.

foto achterzijde en vloerplaten
Aan de achterzijde bij de keuken en restaurant liggen diverse vloerplaten gereed.

2-13 november 2015

foto overzicht 1e etage vloer
Er wordt druk gewerkt op de 1e etage vloer in opbouw.

Edgar Schuurmans van Bouwonderneming Stout B.V. maakte opnames met een drone.
Onderstaande foto geeft een goed overzicht van de nieuwbouw en de omgeving van Emmaus.

foto via drone Edgar Schuurmans
© foto: Edgar Schuurmans

foto kozijnen met glas
Er staan verscheidene rekken met kozijnen, compleet met glas, klaar voor montage.

foto wapening matten
Stapels wapening matten gaan omhoog voor de etage vloer.

foto trapmodule
Er liggen ook al bouwblokken voor de trappen klaar.

foto leidingen in de vloer
In de vloer worden verschillende soorten leiding verwerkt.

foto eerste muren eerste etage
De eerste muren van de eerste etage zijn geplaatst

18-20 november 2015

foto eerst geplaatste 9 kozijnen
De eerste 9 kozijnen zijn geplaatst

foto leidingen in woningen
Diverse leidingen steken uit vloer en plafond.

foto kolommen nabij restaurant
Deze kolommen steunen de bovenliggende etage. Op deze etage komt hier een glaswand.
(Zie ontwerp op Nieuwbouw 1)

foto opslag kolommen en balkon elementen
Er liggen nog diverse kolommen en balkon elementen klaar.

foto ingrpakte kolommen
Hier zijn een aantal stalen kolommen geplaatst (en ingepakt.)

foto kabels in plafond, brandvertragend.
De installateur is al kabels in de pijpen aan het trekken.

foto test muurtje
Test muurtje om de kleur van de steen en de voegen te controleren.

Hiermee wordt gekeken of de kleur van de stenen en de voegen overeenkomt met de gewenste kleur voor de buitenmuren.

foto plafond 1e etage
Aan de linkerzijde liggen al een aantal plafondplaten op de muren.