Nieuwbouw Emmaus Zoeterwoude - Dorp

Bouwen aan een nieuw Emmaus - deel 3.

27 november 2015

foto entree in wording

Het gebouw rond de entree. Hieronder een deel van het ontwerp ter vergelijking.

foto ontwerp entree
© foto: Zinkweg architecten.

foto balconplaten 1e etage voorzijde
De balconplaten 1e etage aan de voorzijde liggen op hun plaats...

foto balconplaten 1e etage achterzijde
...evenals die aan de achterzijde. Ook hier zijn de kozijnen geplaatst.

foto kozijnen woningen links bg
Bij de woningen aan de linkerzijde staan ook al kozijnen.

foto vloer 1e etage links
Ook hier in de woningen heeft de installateur al bedrading getrokken.

3 december 2015

foto balcons woningen 1e etage links
De balcons van de aanleunwoningen 1e etage.

foto atrium
In het gebouw komt een atrium, nu nog een lijnenspel.

foto sticker op kolom
Op elk onderdeel staat een nummer. Op de kolommen zitten stickers, daarop staat ook het gewicht...

foto kozijnen bg en 1e etage aan achterzijde
kozijnen bg en 1e etage aan achterzijde.

foto container puinafval

foto containers voor hout en metaal
Het afval wordt netjes gescheiden.

4 december 2015

foto overzicht bouw
Overzicht op bouw, vandaag is de vloer 2e etage rechts gestort.

11 december 2015

foto overzicht bouw
Links en in het midden wordt nog aan de vloerdelen gewerkt, rechts is een paar dagen geleden de beton gestort.

foto materiaal 2e etage
Op het rechter deel staan de materialen voor de tweede etage al klaar.

15 december 2015

foto 2e etage in opbouw
De op 11 december opgestapelde blokken zijn nu tot muren geworden.

foto overzicht
Het midden deel is bijna klaar om het beton voor de vloer te storten.
De dag hierna (16 december) werd het beton gestort.

foto oude en nieuwe caravan
Naast de oude caravan bij het oude gemaal staat een nieuwe welke de oude gaat vervangen. Op deze wijze komt
er ruimte vrij voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg, ook i.v.m. de nieuwbouw van scholen in de Emmaushof.

17 december 2015

foto vloerplaat 3e etage
De eerste vloerplaten voor de 3e etage liggen op de muren van de 2e etage.

foto vrachtwagen met muur elementen
Dagelijks komen er verscheidene vrachtwagens aan, zoals deze met muur elementen.

18 december 2015

foto voorbeeld muur
Er is nu ook een voorbeeld hoe het kunst-riet er uit kan gaan zien. Maar let ook eens op de voegen in de muur,
er zijn 3 kleuren voegen als voorbeeld!

foto pallets isolatie materiaal
Er gaat flink worden geļsoleerd.

foto trappenhuis rechts b.g.
De trappen zitten in de trappenhuizen, dit is rechts beganegrond.

foto achtergevel
Zicht op de achtergevel.

24 december 2015

foto overzicht bouw
Ook rond de kerst wordt er nog gewerkt, maar slechts door een paar bouwers

31 december 2015

foto vanaf Westeindseweg
Uitzicht vanaf de Westeindseweg, zoals op de ontwerptekening.

foto vanaf Madeliefpad
Uitzicht vanaf het Madeliefpad.

foto vanuit Emmaushof
Uitzicht vanaf de Emmaushof.

foto oudjaars avond
En zo ziet het er op oudjaars avond uit.

15 januari 2016

In het nieuwe jaar zijn de bouwers verder gegaan met de voorbereiding van de 3e etage vloeren. Begin week 2 werd het beton van het rechter deel van de vloer gestort. Een paar dagen daar na werden de eerste elementen van de 3e etage wanden geplaatst.

foto begin 3e etage
De eerste wanden van de 3e - en bovenste - etage zijn geplaatst.

foto brug in restaurant
Het restaurant heeft de hoogte van 2 etages. Boven de keuken (rechts) zijn ook nog enige ruimtes beschikbaar. Om daar te komen loopt er een brug door het restaurant. Op deze foto kunt u hem in het midden al een beetje zien.

28 januari 2016

foto begin opbouw 3e etage
De eerste wanden voor de derde etage zijn geplaatst.

foto metselwerk begane grond
De metselaars zijn begonnen met het metselwerk.

16 februari 2016

foto overzicht incl. 3e etage
De 3e etage begint vorm te tonen.

foto metselwerk en stijgers
Het metselwerk is al bijna tot bij de eerste etage, stijgers worden geplaatst voor de metselaars.

19 februari 2016

foto dakplaten die klaar liggen
Er liggen al een aantal dakplaten klaar voor montage.

23 februari 2016

foto hoeksteun voor het dak wordt geplaatst
De hoeksteunen voor het dak worden geplaatst.

h3>27 februari 2016 foto balcon Bert
Bert maakte dezefoto van zijn toekomstige balcon. © foto : Bert van 't Veer.