Nieuwbouw Emmaus Zoeterwoude - Dorp

Werken aan de weg.

In aanloop naar de nieuwbouw van Emmaus zijn er een aantal werkzaamheden aan de wegen rond Emmaus nodig. Op maandag 9 maart zijn de werkzaamheden gestart.
Hieronder een impressie van de werkzaamheden welke in de loop der weken wordt aangevuld.

9 t/m 11 maart 2015

foto Verlaatweg
Het kruispunt bij de brug wordt opgehoogd.

foto Bennebroekweg
De trottoirtegels worden hergebruikt voor het nieuwe voetpad.

foto situatie voetpad
De 'bult' naar de brug wordt veranderd, nu kan het bouwverkeer later gemakkelijker de bocht nemen.

foto situatie voetpad
Het voetpad tussen de school en Bennebroekweg is weggehaald,
evenals het pad achter de voormalige Bennebroekwegwoningen.

foto situatie voetpad
Het asfalt van de voetpaden wacht op transport naar de recycling.

foto situatie voetpad
De bomen op het Emmaus terrein worden geveld.

foto situatie voetpad
Zo haal je een boomstronk weg.

foto situatie voetpad
Het parkeerterrein is opgebroken.

foto situatie voetpad
Het voetpad vanaf de brug bij Landzicht is aangepast en wordt doorgetrokken langs Emmaushof 1, en 2 t/m 6.

De eerste week is geheel volgens schema afgerond in 4 dagen. Mogelijk dankzij het mooie weer waardoor zonder onderbreking kon worden gewerkt.

Deze week en de volgende staat in het teken van het aanleggen van het zandbed dat voor de ontsluitingsweg en nieuwe parkeerplaatsen nodig is. In het zandbed wordt ook een tijdelijk riool gelegd waarop de riolen van Emmaus worden aangesloten.
Als de riolen zijn omgezet wordt een begin gemaakt met het verwijderen van het oude riool.

16 t/m 31 maart 2015

foto aanleg zandbed
Vanaf het kruispunt met de Emmaushof wordt het zandbed aangelegd.
De rioolput staat open, in het zandbed ligt de eerste rioolbuis van het nieuwe riool.

foto klinkers opnemen
Het zandbed nadert nu de hoofdingang, de klinkers van de weg naar de ingang worden opgenomen.

foto werkzaamheden
Met regelmaat wordt er een flinke hoeveelheid zand gebracht.

foto werkzaamheden
Het zandbed ligt tot midden voor de hoofdingang.

foto werkzaamheden
Het terrein rond de oude plaats van de glasbak wordt opgeruimd.
Het is op deze foto te zien dat de trottoirbanden langs de Bennebroekweg ook al zijn weggehaald.

foto werkzaamheden
Het zandbed van de ontsluitingsweg loopt al tot op de plaats waar de kapel stond.

foto werkzaamheden
Het nieuwe riool heeft bijna zijn eindpunt bereikt. Hier komt een inspectieput

foto werkzaamheden
Het zand voor het laatste stuk van de ontsluitingsweg ligt al klaar.
De oude weg ziet er inmiddels niet erg begaanbaar meer uit.

foto werkzaamheden
Het tracé van de ontsluitingsweg gezien vanuit de Emmaushof.

foto werkzaamheden
Waar de kapel stond komt nu de weg en een aantal parkeerplaatsen.

Veel kabels en leidingen liggen onder en langs de Bennebroekweg. Voor de bouw van het nieuwe Emmaus moeten die langs een nieuwe route gaan lopen. De komende weken staan in het teken van het verleggen de kabels en leidingen.

foto kabels

foto kabels
Kabels worden klaargelegd om later in een te graven sleuf te worden gelegd.

foto kabels
Nabij de Emmaushof worden de weg te halen kabels opgegraven.

foto speelplein opgebroken
Het speelplein wordt ontmanteld, het nieuwe Emmaus komt voor een stukje tot op dit terrein.

8 - 10 april 2015

foto boomstammen
Van dik hout maakt men...? - © Bert van 't Veer

foto Ziggo-kabel
Werken aan de kabel van Ziggo.

foto kabels
Hier buigen de kabels af in de nieuwe richting.

foto kabels
Het tracé van de nieuwe kabels.

foto werkzaamheden waterleiding
Ook de waterleiding is verplaatst.
Nadat de nieuwe verbinding is gemaakt werd de leiding doorgespoeld om vervuiling te verwijderen.

foto werkzaamheden telefoonkabel
De oude kabel bevat 1800 draadjes.
Deze meneer knoopt de eindjes van de oude en de nieuwe kabel aan elkaar...

13 - 22 april 2015

Nu de kabels en leidingen zijn omgelegd kan de nieuwe weg naar Emmaus worden aangelegd.

foto boomstronk
Het begin langs de zijkant van de keuken. - © Bert van 't Veer

foto bestraten
De eerste klinkers voor de nieuwe weg naar Emmaus zijn gelegd.

En toen, we dachten al snel dat we weer een toegangsweg zouden hebben, toen bleek dat er nog een belangrijke kabel was vergeten. Voor Liander moest er nog een 10.000 Volt kabel worden ingegraven.
Er kwam aparatuur voor het boren van een pijp voor de kabel, een sleuf werd vanaf de Eendrachtsflat tot bij Emmaushof 2 gegraven. En na een week werk waarin de stratenmakers niets konden doen lag er een dikke rode kabel in de grond en een dunne grijze kabel.

28 april 2015

foto machines
Voor het boren van een leidingkoker is groot materieel nodig.

foto leidingkoker
Een klein stukje leidingkoker graaf je in, vooral als de weg al eens opgebroken is geweest

foto kabel
Een flinke haspel met kabel.

foto kabellabel
Dit is een kabel met aluminium aders, geschikt voor 10kV en 360A.

Op 4 mei konden de stratenmakers dan eindelijk weer verder aan de weg.

7-13 mei 2015

foto aanleg bestrating
Vanaf het kruispunt met de Emmaushof tot bij de entree van Emmaus.

foto aanleg bestrating
Nabij de ingang is inmiddels de parkeerplaats ook aangesloten op de nieuwe weg.

foto aanleg bestrating
Ook bij de Eendrachtsweg wordt er aan de bestrating gewerkt.

foto bestrating bocht
De bestrating in de bocht is nu ook aangelegd.

Op 17 mei is de berg zand die klaar lag in het weggedeelte voor de hoofdingang geschoven. Het wegdek ligt nu aaneengesloten tot aan de Emmaushof. De scheiding tussen de toegangsweg en de toekomstige werkweg is aangebracht.
Ook is het de bedoeling dat deze week de lantaarnpalen langs de nieuwe weg worden geplaatst.

foto werkzaamheden
AAnsluiting maken op de Emmaushof en keuken.

foto werkzaamheden
De nieuwe weg ligt nu klaar, nog zonder lantaarnpalen.

foto werkzaamheden
Het asfalt, de stabilisatielaag en het riool in de oude weg worden opgeruimd.

foto werkzaamheden
De stabilisatielaag met het oude riool.

22 mei 2015

foto werkzaamheden
Er wordt gewerkt aan parkeerplaatsen voor invaliden.

foto werkzaamheden
Er is begonnen aan de bestrating van de bouwweg.

9 juli 2015

foto werkzaamheden
Nabij de Eendrachtsweg wordt er geëgaliseerd voor de bouwketen en materiaal containers.

10 juli 2015

foto kabels

foto kabels
Er wordt begonnen aan de plaatsing van het hekwerk rond het bouwterrein.

Tot aan de bouwvak zijn er nog wat voorbereidingen geweest, maar op de lantaarpalen na waren veelal de werken ter voorbereiding klaar. Het vervolg ziet u op de pagina's Nieuwbouw.